internet

Hur ser styrningen av internet ut? 

Sedan internet skapades har USA hållit greppet om den tekniska styrningen av den grundläggande infrastrukturen. Men våren 2014 började man släppa taget och lämna över ansvaret helt till Icann, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, som är den internationella organisation som har hand om internets dagliga drift. Nästa steg är att besluta hur Icann ska styras och det är där vi befinner oss nu.

I början var planen att ett förslag till ny organisation skulle vara klar nu i höst och att USA skulle lämna styrningen redan nu i september. Men så blir det inte. Minst ett år till krävs för att enas kring och implementera den nya organisation som Icann har tagit fram.

– Bara i min grupp har det varit ett 50-tal telefonkonferenser med runt 30 deltagare från hela världen. På udda tider och ofta flera gånger i veckan så man blir lite mör, säger Staffan Jonson, policyrådgivare på den svenska Internetstiftelsen IIS, som suttit med i den grupp som tagit fram förslaget.

Och nu gäller det att den håller när implementeringen påbörjas.

– Djävulen bor i detaljerna. Men förhoppningsvis blir vi klara med implementeringen av den nya organisationen till nästa Icann-möte sommaren 2016.

Läs mer: Icann-chefen hoppar av i förtid

Om inte USA styr – hur ska då Icann styras? 

USA:s grepp om internet har alltid ifrågasatts av vissa stater i FN. enligt Staffan Jonson. Redan för tio år sedan hölls ett toppmöte i FN:s regi om internet där framtiden diskuterades, World Summit on Information Society. Två linjer utkristalliserades.

Den ena, som Sverige stöttar, är Icann-modellen, den som USA förespråkar. Det som kallas internets rotzon, där sådant som domännamnssystemet och adressering ligger, ska styras av en internationell organisation som står fri från statligt inflytande.

Den andra linjen drivs hårdast av Ryssland, Kina och Indien som vill att FN ska ta hand om internets tekniska styrning eftersom man vill fjärma den från USA och öka det nationella inflytandet.

Den organisation som Icann vill införa till nästa höst går på den första linjen – att styrningen ska skötas ur ett renodlat tekniskt perspektiv.

– På så sätt kan internets styrning avpolitiseras. Det handlar om att utforma en modell där ingen kan kapa internetinfrastrukturen. Vare sig det handlar om privata intressenter med vinstsyften eller statliga aktörer som har en politisk agenda. Genom att införa en sådan organisation hoppas vi att kunna göra internets infrastruktur lika opolitisk som elektricitet, säger Staffan Jonson.

Läs mer: "De nya toppdomänerna förändrar internet"

Samtidigt finns det de som vill att USA ska fortsätta ha greppet om internets infrastruktur. I USA har det hela utvecklat sig till en politisk strid där republikanerna anklagar demokraterna för att sälja ut landets säkerhet och riskera att ett annat land tar kontroll över internet.

Och varför lämna ut makten över internet när det utvecklats av USA, uppbygnaden har finansierats av amerikanskt kapital och enbart den amerikanska generositeten gjort det möjligt för resten av världen att ta del av internetrevolutionen, skriver en debattör på nyhetssajten US News and World Report.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning