Doktor

Runtom i Norden pågår ett systemskifte i vården – Sverige ligger tätt bakom Danmark och Finland. För två år sedan upphandlade sjukvårdsområdena för Köpenhamn och Sjaelland det amerikanska vårdinformationssystemet Epic som enligt planen ska vara fullt installerat om två år.

Nu är turen kommen till Finland där sjukvårdsområdet Helsingfors och Uusimaa ska ersätta 50 system och Epic har valts ut av dem som leder projektet med namnet Apotti. Systemet ska omfatta inte bara vården utan även socialtjänsten.

Epics prislapp ligger på 384 miljoner euro, motsvarande drygt 3,6 miljarder kronor, under tio år. Om allt rullar på som tänkt kan ett kontrakt skrivas under i november.

Läs mer: Vem som får se din patientjournal ska vara ditt val. Men landstingen klarar inte av att följa lagen.

Och snart är det dags även här. De tre stora landstingen – Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne – arbetar för fullt på att gemensamt formulera hur stödet ska se ut i en framtida vårdmiljö för att i nästa steg få fram ett underlag för en upphandling i mångmiljardklassen.

Ännu närmare en upphandling har Sussagruppen som består av landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge kommit. Där pågår arbetet med att ta fram underlaget för fullt.

Vägen går från dagens journalsystem och andra kringsystem mot det som mer brett benämns vårdinformationssystem och som innefattar hela vårdflödet – även sådant som remisshantering, bildhantering och vårdplanering.

Självklart är de danska och finska upphandlingarna högintressanta inför de svenska upphandlingarna. I en intervju före sommaren konstaterade Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, att det är viktigt att hämta lärdomar från hur de arbetat.

Läs mer: Miljarder på spel när vården moderniseras - han leder det historiska riskprojektet

– Ja, vi kan använda en hel del av deras arbete även om det skiljer mellan länderna och det kan spara oss ett par år i förberedelstid, säger han

Men det kan ta tid innan generationsväxlingen genomförts. Många miljarder står på spel och dessutom värdet att få en rejäl marknadsandel på de olika marknaderna. Det gör att upphandlingarna riskerar att dra ut på tiden.

I Finland har flera överklaganden redan sinkat upphandlingen som ännu inte är helt i mål. Senast i somras avslogs ett överklagande från CGI som slåss med Epic om affären. CGI ansåg att Epic gynnats genom att företaget fått lämna in ett alternativt förslag i upphandlingen.

Fakta

I dag dominerar sex aktörer marknaden för vårddokumentationssystem i Sverige. Tillsammans har de 96 procent av alla användare. 
• Amerikanska Cerner/Siemens med systemet Melior. 
• Tyska Compugroup med systemen Journal 3, PMO, Take Care, Medidoc och Asynja.
• Norska Evry med systemet Systeam Cross.
• Svenska Cambio med systemet Cosmic. 
• Svenska systemet VAS som utvecklats av Norrbottens läns landsting 
(Källa Slit-rapporten 2015)

Leverantörer i danska och finska upphandlingarna
- Epic, Atos, CGI, Tieto i Finland
- Konstellationerna Epic och NNIT, IBM och Systematic, Cerner och CGI i Danmark.