Tuve Johansson Polisen
Tuve Johansson är chef för polisens sektion för utredning av it-brott.

Tre sekunder – det är tiden polisen har på sig när de slår till mot en person som misstänks för barnpornografibrott. Annars är risken stor att de hinner låsa och kryptera sin dator.

– Personer som sysslar med barnpornografi brukar se till att ha möjligheter att göra det väldigt snabbt – det kan sitta knappar lite överallt i deras bostäder. Vi har varit med om att de haft en knapp i golvet som de bara behövt trampa på, säger Tuve Johansson, chef för polisens sektion för utredning av it-brott.

Då gäller det att få till ett överraskningsmoment för att snabbt säkra datorn. Men det är inte alltid som den kunskapen finns ute i landet.

– Det händer att man ringer på dörren och frågar efter datorn. Om den misstänkte får tid på sig att låsa sin dator får vi stora problem med att säkra bevis.

Läs mer: Polisens drönardrömmar skjuts på framtiden

Framöver är tanken att polisregionerna ska få mer stöttning och kunskap kring hur de ska agera när det gäller it-relaterad brottslighet. Det är en av huvuduppgifterna för det nya nationella it-brottscentrum som polisen startar i oktober och som Tuve Johansson ska leda.

Grunden för den nya verksamheten är de 45 personer som arbetar på sektionen för it-brottsutredning idag. Till slutet av 2017 ska de vara mer än dubbelt så många är tanken.

– Nästan all brottslighet i dag är nätrelaterad. Antingen är nätet en plattform för brott eller så behöver vi nätet för att skapa bevis i ett ärende – plocka ut information ur datorer, mobiler, gps:er. It-sidan är väldigt viktig ur polishänseende och det saknas kunskap ute i regionerna än så länge.

Genom att titta igenom mejl, chattar och liknande kan man ofta få fram bakgrunden till ett brott.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Nationellt it-brottscentrum ska fungera både som en central expertis nationellt och som en del av den internationella samordningen mot it-brottslighet. Sedan 2013 finns ett europeiskt it-brottscentrum, EC3, som är knutet till Europol. I oktober startar uppbyggnaden av den nya verksamheten och allt ska vara på plats till 2018. 
Inom två områden tilldelas det nya centrumet också ett särskilt processansvar – det handlar om barnpornografi och komplex it-brottslighet som nätattacker och olaga dataintrång av större format. Där har det ansvaret för att ta fram strategier, riktlinjer och manualer. 
Nationellt it-brottscentrum har också i uppdrag att samverka med berörda myndigheter och företag som internet- och teleoperatörer.