Beslutsstödsleverantören Qlik har länge haft en särställning på den svenska marknaden, eftersom företaget grundades i Lund 1993. I dag är det ett amerikanskt företag med huvudkontor i Pennsylvania, och är noterat på Nasdaqbörsen. Men Qlik är fortfarande ledande i Sverige, och har numera även en stark ställning globalt.

Qlik hade också länge en särställning vad gäller produkterna. Beslutsstödsverktyget Qlikview blev en framgång för att det var enklare att använda än de mer etablerade konkurrenternas produkter. Hur är läget i dag?

Ska man tro analysföretaget Gartner är bilden blandad. Gartner har rankat Qlik som en ledande leverantör inom beslutsstöd flera år i rad, men i kundundersökningen ”Customers Rate Their BI Platform Vendor” från förra året är omdömena inte lika positiva. I flertalet kategorier bedöms Qlik som medelmåttigt eller lite sämre än genomsnittet.

Hur kommer det sig?

– Svaren beror på hur Gartner ställer frågorna. Vi gör en egen större kundundersökning med tusentals kunder två gånger per år. Den visar att kunderna är nöjda och lojala, säger Lars Björk, vd på Qlik.

Läs mer: Beslutsstöd anpassas för alla

Det går naturligtvis att tolka undersökningar på olika sätt, men faktum är att Qlik inte längre har en särställning som modern beslutsstödsleverantör. Framför allt Tableau utmanar. I Gartners senaste utvärdering rankas till exempel Tableau snäppet före Qlik, tack vare bättre förmåga att leverera bra lösningar. Vad gäller visioner bedöms de båda företagen som ungefär jämbördiga.

Lars Björk
Lars Björk är vd på Qlik.

– Tableau har gjort bäst i från sig av konkurrenterna. Det är en tävling mellan Tableau och oss, säger Lars Björk.

Han påpekar att de båda företagen har delvis olika inriktning, Tableau är enligt honom mer inriktade på visualiseringsverktyg och Björk hävdar att eftersom kundernas behov hela tiden förändras så behöver man en plattform snarare än ett visualiseringsverktyg.

Annars ser han tre kategorier av beslutsstödsleverantörer på marknaden i dag: Moderna leverantörer som Qlik och Tableau, samt traditionella ”giganter” som Oracle, IBM och SAP. Och så Microsoft mitt emellan, fast med slagsida åt det traditionella hållet.

Vilken roll kommer Qlik att ha framöver?

– Marknaden i stort och Qlik kommer att fortsätta växa, jag tror att det mesta är ogjort. Datakällorna blir större och fler, med olika format och mer komplexa. Fler företag inser vikten av beslutsstöd, att det kan vara en guldgruva.

För att hänga med på den marknaden är det uppenbart att Qlik lägger mest krut på den nyare produktfamiljen Sense, även om Björk är noga med att framhålla att den äldre Qlikview finns kvar.

– Vi har två parallella produkter, vi fortsätter med Qlikview. Men jag tror att Sense kommer att stå för merparten i framtiden.

Lars Björks bild av hur beslutsstöd kommer att skötas är tydlig. Ett fåtal personer har central kontroll över datakällor och skapar bibliotek med dataobjekt som kan användas för att bygga modeller. Ett fåtal bygger beslutsstödsmodeller, många konsumerar dem. Det är en lite annorlunda bild än den image som Qlik haft tidigare, då tyngdpunkten legat på att Qlikview har gjort det möjligt för flera att skapa lösningar för beslutsstöd, i högre utsträckning än vad som varit fallet med konkurrenternas produkter.

Läs mer: Så fungerar Qliks nya plattform

Här kan man ana ett dilemma för Qlik. Ska företaget framställa sig som slutanvändarens bästa vän, med verktygen som alla kan använda för att göra analyser, eller som specialistens vän, med plattformen som kan användas för att skapa lösningar som många använder?

Qlik har givetvis ambitionen att täcka in båda områdena. För att lyckas krävs det ett brett utbud.

– Vi har nästan hela utbudet inom beslutsstöd i dag och vi breddar än mer på sikt. Men det finns områden som jag inte tror vi satsar på, som budget och konsolidering. Vi har partner som erbjuder vissa lösningar.

Det återstår att se om Qlik lyckas skapa ett utbud som är precis lagom brett. Om det blir för smalt får företaget svårt att konkurrera. Om det blir för brett blir det svårt att fokusera.

Fakta

Med beslutsstödsplattformen Qlikview var Qlik tidigt ute med att erbjuda bra prestanda, tack vare att data läses in i minnet. I dag är läget lite annorlunda. När riktigt stora datakällor ska hanteras får data ligga kvar på disk. Det finns också hybridlösningar som går ut på att vissa data läses in i minnet, medan merparten ligger kvar på disk.