mobil hälsoappar
Läkemedelsverket i Uppsala. Foto: Hjortron (CC)

Utbudet av hälsoappar har exploderat. Förra året var marknaden värd runt 90 miljarder kronor och den väntas växa med drygt 30 procent om året fram till 2020 enligt Allied Market Research.

Men samtidigt som möjligheterna att hålla koll på sin egen hälsa och samla in sina data ger enorma möjligheter finns det också risker med många av apparna.

– Det handlar om gränsdragningen mellan var en hälsoapp går över till att vara en medicintekniska app, konstaterar Mats Artursson, utredare på Läkemedelsverket.

– Där finns också behov av en ny tydlig vägledning och det är något vi prioriterar att få fram så småningom.

I grunden handlar det om att förstå vilka konsekvenser en app får – finns det en risk att den som använder den får fel information som äventyrar hälsan. Mats Artursson tar en app som kollar malignt melanom som exempel. Den typen av diagnoser kräver att produkten CE-märks, det vill säga klarar det regelverk som finns.

– Det finns exempel på sådana appar som marknadsförs i Google Play eller App Store där de som säljer avsäger sig ansvaret och ber användarna kontakta läkare för att vara säkra. Det är inte okej enligt vårt regelverk, säger han.

Men okunskapen bland apptillverkarna är stor. Det handlar ofta om startups och de har ofta ingen erfarenhet av de hårda krav som finns på medicintekniska produkter.

– De känner inte till regelverken. Vi tycker det är bra om de ställer frågor till oss men ibland så är det tyvärr så att även om de får reda på att deras app måste CE-märkas har de så bråttom att sälja att de drar igång en massiv marknadsföring i alla fall.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Kommunikationen: En vanlig risk är att det inte går att fullfölja en pågående datatransaktion exempelvis genom dålig strömförsörjning eller genom att kommunikationen avbryts.
Identifieringen: Om felaktig information visas för patient eller vårdpersonal kan det leda till en felaktig behandling. Därför måste informationen alltid kunna hänföras till rätt patient.
Tiden: Bedömningar kan försenas på grund av problem med åtkomst i systemet. Därför bör mobilappar inte användas för patienter som har sjukdomar där förseningar kan bli kritiska.
Yttre faktorer: Mobilappar påverkas av många yttre faktorer exempelvis uppgraderingar av operativsystem.
Användbarhet: Tillverkaren måste välja en ergonomisk konstruktion där detta hanteras av systemet och där brukaren endast följer logiska anvisningar och val som redovisas på skärmen.
Tillverkaransvar: Ofta oklart.
Källa: Läkemedelsverket