Utbildning

Vad gäller utbildning är skillnaderna många mellan de två länderna och här är Nisha Kurungat, som själv har en mastersexamen i datavetenskap, positiv till hur det fungerar i Sverige. Hon lyfter fram möjligheten att få studielån. I Indien måste man antingen vara supersmart eller ha rika föräldrar för att få en bra utbildning.

En annan skillnad gäller hur undervisningen sker.

– Lärarna här tar sig verkligen tid att förklara saker grundligt, inte bara att hjälpa till med att lösa det aktuella problemet. Det har jag aldrig varit med om i Indien.

Läs mer: Så jobbar de i den indiska it-fabriken

Ytterligare en skillnad är antalet elever. I klassen på Hermods är det ett tjugotal. I Indien är 40 elever i en klass inget ovanligt:

– Man tar in så många som det får plats för i rummet.

Det finns alltså goda möjligheter att locka folk från andra länder till svenska utbildningar, tack vare utbildningarnas kvalitet. Sedan gäller det att få in dem på den svenska arbetsmarknaden.

Privatlivet

I livet utanför jobb och utbildning finns det förstås stora skillnader mellan Indien och Sverige. Hon lyfter fram att vi inte är lika tävlingsinriktade vad gäller jobb i Sverige och att vi har mer tid för annat än arbete. En skillnad de flesta kanske inte tänker på är att de flesta indier som kommer hit lär vara vana vid att ha städare och kanske även en kock anställda i hemmet. Men Nisha Kurungat, som inte hade en städare anställd själv i Bangalore, utom under en graviditet, ser på det från ett annat perspektiv än de flesta svenskar troligtvis gör:

– Här finns det maskiner för allt, det är enklare. I Indien var det en person som tvättade.

En annan skillnad gäller barnomsorg. Den treåriga dottern går på dagis i Sverige, i Indien finns det bara ett fåtal bra dagis.

Sammantaget tycker hon att livet i Sverige är mer välbalanserat än i Indien, där väldigt mycket fokus läggs på utbildning och jobb.

Ingen mardröm

En intressant iakttagelse som hon gjort under tiden i Sverige är att hennes bild av "utlänningar", eller ”västerlänningar”, har förändrats.

– När jag jobbade i Indien var det en mardröm när de utländska kunderna hälsade på under möten. Här har jag upptäckt att svenskar är väldigt coola.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Vi kommer att bjuda på intressanta talare, programmering, nätverkande och workshops. Kvällen är kostnadsfri och vi bjuder på wraps, dryck och snacks.

Läs mer och anmäl dig här: www.codenight.se