– Vi vill inte skilja ut enskilda företagsnamn – först vill vi ge dem en chans att bättra sig, säger han och pekar på att ärendena mot andra operatörer faktiskt minskat sedan Telekområdgivarna gått in och haft samtal med dem.

Ett problem är att det inte finns några krav på dem som ger sig in på marknaden.

– Det är för lätt att komma in och för svårt att åka ut. Syftet är gott – EU har velat se till att göra det enkelt att skapa en sund konkurrens. Men nu kommer i stället de oseriösa in och det tar lång tid innan myndigheterna kan komma åt dem, säger han.

Läs mer: "Ericsson sparar pengar på att mobilnäten blir mjukvara"

– Om det ändrades på EU-nivå så det krävdes någon form av tillstånd som kunde vara lätt att få så skulle man ändå ha något att dra in.

Men framför allt efterlyser han ett större ansvar från nätägarna.

– De behöver ta ett större ansvar för hur deras tjänster säljs och vilka som får sälja tjänster i deras nät, säger han.

Magnus Björk, direktör för grossistförsäljning på TDC, håller med om att de åtgärder som satts in hittills inte räckt till.

– Vi har haft en extremt naiv position måste man erkänna. Men i alla nya avtal har vi med att man måste följa Telekområdgivarnas uppförandekod. Går det åt pipsvängen med det så får vi helt enkelt klippa de kunderna, säger han.

Och Christian Roth som är ansvarig för konsumentmarknaden på Telenor konstaterar att fulsäljet är ett problem för hela branschen.

– Det här är en förtroendefråga för vår bransch. Och det måste upp på ledningsnivå för att det ska bita.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Branschorganisation Swedma som arbetar med frågor som är viktiga för direktmarknadsföring har tagit fram ett antal etiska regler för hur telemarketing till konsumenter får gå till. Här är några av dem: 
- Konsumenten ska kunna se det nummer som ringer upp på en nummerpresentatör, vilket innebär att telemarketingsamtal inte får ringas från skyddade eller dolda nummer.
- Marknadsföraren ska på begäran, ersätta kostnaden för eventuell spårning av samtal.
- Reglerna för NIX-Telefon Ska följas.
- Marknadsföraren ska vara tydlig om vilket företag eller uppdragsgivare som den ringer för.
- Marknadsföraren ska ange i vilket syfte samtalet rings
- Marknadsföraren ska respektera om en konsument vill avsluta samtalet.
- Marknadsföraren ska göra klart för konsumenten vilka konsekvenser samtalet ger på ett sådant sätt att konsumenten förstår det när samtalet avslutas.