ministrar
Gustav Fridolin, utbildningsminister, Aida Hadzialic, gymnasieminister och Mehmet Kaplan, it-minister, presenterade idag regeringens plan på en ny it-strategi för skolan. Foto: Joakim Djurberg

Som Computer Sweden tidigare har skrivit har skolvärlden länge efterlyst en nationell it-strategi. Inte minst eftersom it-utrustningen varierar stort mellan olika skolor och kommuner, men även på lärarnivå har det varit spretigt.

Men det ska det bli ändring på nu, lovar regeringen, som i dag hade samlat en ministertrio bland start up-bolagen hos SUP46 för att meddela att en nationell strategi ska tas fram.

– För oss är det en stor dag att vi har fått igenom det här. Vi har gett Skolverket i uppdrag att ta fram två it-strategier, en för förskolan, fritidshemmen och grundskolan, och en för gymnasiet och vuxenutbildningen, säger gymnasieminister Aida Hadzialic, S.

– Syftet är att få en likvärdig it-försörjning i skolan. Många ligger väldigt långt fram idag, men det är väldigt ojämnt fördelat. Och det är inte tillräckligt bra om vi ska kunna jämföra oss med resten av världen.

It-minister Mehmet Kaplan, MP, passade på att knyta an till start up-miljön och påtalade vikten av att Sverige fortsätter vara hett för nystartade it-bolag. Av den anledningen ingår i uppdraget till Skolverket att programmering ska ingå i grundskolans kursplan.

Läs mer: Nu måste skolorna bli bättre på att skydda elevernas personuppgifter på nätet

– Som it-minister vill jag att Sverige ska vara ett land som ligger långt fram. Därför måste vi också ge våra elever en bra grund att stå på, säger han.

Nyligen presenterades en Pisa-rapport, som nyligen visade att it-användning inte höjt de svenska elevernas resultat. Men det ororar inte Aida Hadzialic.

– Tekniken i sig är inte ett hinder för lärandet, utan problemet är att vi har haft skolor där datorerna har ersatt lärarna, säger hon.

Arbetet med it-strategin för skolan ska nu alltså inledas av Skolverket, och resultatet presenteras för regeringen om ungefär ett halvår. I mars presenteras de åtgärder som ska vidtas för grundskolan och i april kommer del två som rör gymnasiet och vuxenutbildningen.