Enligt Lena Ek utvecklas mjukvara hela tiden och de nya produkter som görs är baserade på gamla alster. Patenträttens krav är att det som skyddas av patent ska vara en viktig nyhet och ha viss uppfinningshöjd.

Hon menar också på att en del av de patent som beviljats i Europa och USA gäller trivialiteter som regelmässigt används av programmerare. Den tekniska utvecklingen har också gjort att det är svårare att avgöra vad som är patentbart.

"Många småföretag är oroade över dagens utveckling. I alltfler patentansökningar anges orimligt många användningsområden även för i grunden ganska enkel teknik. Detta förhindrar för andra företag att utveckla innovationer inom samma område och riskerar därför att påverka konkurrensen negativt", säger Lena Ek under utskottsfrågningen som hölls av Alain Pompidou, ordförande för Europeiska patentorganisationen.

Jan-Eric Bodin, vice avdelningschef, på Patent- och registreringsverket, prv, bemöter kritiken med att det nya patentförslaget ger tydligare regler.

– Vår uppfattning är att om direktivet kommer till stånd kan vi lättare bedöma om vissa uppfinningar ska patenteras eller inte. Det blir en enklare gräns. Det nya förslaget är betydligt tydligare med vad som ska gälla än nu när det inte finns några regler, säger han.