Lars Danielsson Surface Book
Lars Danielsson.

Varför lanserar Microsoft den bärbara datorn Surface Book? Svaret är nog ganska enkelt. Microsoft har fått råg i ryggen av att försäljningen av hybriddatorn Surface Pro har tagit fart, efter sju sorger och åtta bedrövelser. En mer traditionell bärbar dator är helt enkelt nästa logiska steg i en breddning av sortimentet.

Mer intressant är att titta på det bakomliggande målet som gör att Microsoft tar det här steget. Företaget strävar fortfarande efter hegemoni. Man ser sig fortfarande som centrum i it-universum, trots många tecken på inordning i större sammanhang genom samarbeten och satsningar på öppna produkter.

En annan infallsvinkel är att en skräck för minskande intäkter från kassakorna Office och Windows driver på satsningar inom nya områden. Det måste finnas beredskap för att ersätta de hittills tämligen lättförtjänta Windows- och Office-pengarna, så man satsar brett på molntjänster, hårdvara och annat.

Läs mer: Video: Första titten på Surface Book - Microsofts första laptop imponerar stort

Är det här rätt väg att gå för Microsoft?

Om målet är att på sikt säkra vissa nya intäkter kan det säkert vara rätt. Men om Microsofts ledning tror att det ska gå att ta över platsen i solen från Apple vad gäller klientenheter bedrar man sig med största säkerhet. En familj med bärbara datorer kommer knappast heller att stärka ställningen för Windows, Azure eller företagets mellanprogram.

Så, affärsmässigt okej nu, strategiskt tveksamt på längre sikt.

Och så finns det en fara, nämligen att Microsoft sprider ut den energi som finns i företaget på för många produkter och tjänster. Det här är en farhåga som kategoriskt avvisas av ledande personer på Microsoft. Vid ett Sverigebesök häromåret ställde sig till exempel styrelseordföranden John Thompson frågande inför den tanken. Hos honom fanns det inga tecken på rädsla för att inte orka med en breddning av sortimentet.

Men om det går trögt med försäljningen av Surface Book kommer det inte bara att innebära ett ekonomiskt avbräck. Det kommer att ta fokus från molnsatsningar och annat, och det kommer att leda till imageproblem. Det som trots allt talar för, åtminstone modesta, framgångar är att försäljningen av Surface Pro har nått respektabla nivåer. Surface Book kan glida in på svallvågorna av den.

Läs mer: Microsoft lanserar nya telefoner. Varför envisas företaget med förlustaffären?

Det Microsoft inte gör är att försöka konkurrera med priset, som ligger på Applenivå. Och här hittar vi kanske det största problemet. Vägen in för leverantörer som vill konkurrera med Apple på klientenheter torde vara att först locka konsumenter, för att sedan ta sig in på företagen. Det kan bli svårt med Surface Book, på grund av prisnivån.

Om Surface Book var en coach för ett fotbollslag skulle sportchefen ge honom, eller henne, en säsong på sig att leda ett lag till framgångar. Om det inte blivit en bra tabellplacering då lär det inte bli serieseger inom de närmaste åren.