affärssystem

Nu är det dags för många svenska företag att ta itu med sina affärssystem, investeringar som skjutits upp under flera år. I början av året visade en undersökning från Gartner att det ligger i topp bland de svenska cio:ernas listor.

Men det har varit en lång väg innan den uppskjutna affärssystemsboomen nu tycks brisera – och den ser annorlunda ut i dag än den skulle ha gjort utan en finanskris.


Den uteblivna boomen

Redan våren 2008 var det hög tid för en generationsväxling för affärssystem. Många företag stod med system från slutet av 90-talet. De flesta hade införts 1997–1999 när oron för att millennieskiftet skulle skapa oreda i systemen stressade på införandet. Företag som de svenska I:na – Intentia, IFS och IBS – fick fullt upp och det höga tempot kombinerat med att en mängd oerfarna konsulter kom in när leverantörerna expanderade sin verksamhet ledde till kvalitetsbrister och besvikna kunder.

Så tio år efter ruschen var företagen mogna för ett nytt byte, ett mer genomtänkt och planerat byte. Ett byte till ett enda, modernt och alltomfattande, affärssystem stod på agendan.

Men innan projekten ännu hunnit ta form föll finanskrisen tungt på bromspedalen. Alla investeringar stannade av och cio:ernas uppgift reducerades till kostnadsbesparingar. Systemen fortsatte åldras, marknaden sjönk och affärssystemsleverantörerna väntade på bättre dagar.

Läs mer: Så här prioriterar it-cheferna 2015​


Nytt läge

Nu är vi inne i nästa våg. Men det betyder inte att det affärssystemsleverantörerna nu kan vinna tillbaka det de missade under de dåliga åren. Visserligen betalas affärssystemsskulden efter finanskrisen nu av men samtidigt tappar de stora jättarna SAP och Oracle mark och har gjort de i några år.

Men den stora förskjutningen handlar om att synen på affärssystem är på väg att förändras. Systemvalen i dag är nämligen inte lika självklara, det handlar inte längre bara om att välja system efter storlek på företaget och sedan köra in allt man har på samma ställe.

Omvärlden har hunnit förändras sedan finanskrisen och företagen har fått chansen att skapa nya strategier – och gör det också. Vägen går nu allt mer ifrån de mer alltomfattande affärssystemen mot miljöer som öppnar för att plocka in nischsystem inom områden där man vill vara extra vass. Det som kallas best of breed står emot full funktion.


Cio:erna tänker om

Daniel Berglund, cio på LKAB känner igen sig. Han är inte främmande för att välja ut delar – som exempelvis fakturahantering – och välja ett system som är extra bra på just det.

– Vi skulle kunna ta en sådan del och integrera, vi är bra på att integrera.

daniel berglund
Daniel Berglund, cio på LKAB.

Just nu ser LKAB över hela sin affärssystemstrategi. Där gjordes en större investering i affärssystem strax före finanskrisen slog till men sedan dess har företaget legat lågt.

– Vi funderar just nu på vilken väg vi ska gå. Det system vi har är så anpassat att vi inte ens har uppgraderat det på länge. Men tänket om att ha ett enda stort affärssystem känns lite som ett döende tänk. Det är trögrörligt och vi förändras snabbare än det, säger han.

Läs mer: "Flera affärssystem närmar sig stupstocken"

Riksbyggen är mitt uppe i ett affärssystemsbyte.

– Vi har resonerat just så, säger cio:n Mattias Hindfelt.

Mattias Hindfelt
Mattias Hindfelt är cio på Riksbyggen.

– Samtidigt som vi valt en helhetsleverantör, Agresso Unit4, har vi plockat ut crm-systemet där vi valt Microsoft. Hur vi möter våra kunder, det är det som är unikt för oss, så där väljer vi ett system som vi också bygger på så att det blir en unik lösning för oss, där vi äger koden och som vi arbetar mycket mer aktivt med än affärssystemet. Bokslut och inköp är inte affärskritiskt på det sättet – det är inte där vi vinner eller förlorar affärer.

Även om investeringen är stor är den nödvändig för Riksbyggen konstaterar Mattias Hindfelt.

– Vi hade nått vägs ände med vår gamla systemlösning.

Skulle investeringen sett annorlunda ut om ni gjort den för tio år sedan?

– Ja, kunden står i fokus nu på ett helt annat sätt. Och i och med att kundbemötandet i dag är it-baserat gör det att företagsledningen också förstår vikten av den typen av system.

Så det finns en fördel i att bytet skjutits upp? 

– Det är ju svårt att säga – hade vi gått in i exempelvis SAP då så hade vi ju haft betydligt bättre utväxling av deras produktutveckling under åren. You're damned if you do and you're damned if you don't.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning