Guldålder för mindre aktörer

Riksbyggen och LKAB är inte de enda som är på väg att byta strategier. Jonas Andersson, affärssystemsexpert på Herbert Nathan, konstaterar att många företag just nu ser över hur de ska agera.

– De har sitt affärssystem, lagersystem, crm-system men nu funderar de på om de ska tänka om – ska verkligen allt ligga i ett system eller ska man i stället lägga till fem sex applikationer för sina mer nischade affärsområden, säger han.

Han konstaterar att det i dag finns ett behov av att verkligen komma nära kunderna, att stärka relationen så att kunden knyts närmare. Ett sätt att göra det är att ta över lite av det kunden gör, kanske gå in och hjälpa dem med lagerhanteringen exempelvis. På så sätt kan man bli en del av den plattform de behöver för att fungera. Det kräver en flexibilitet som de stora traditionella affärssystemen med sina årliga uppgraderingar inte klarar. Och marknaden ritas om.

– Visserligen vill de flesta ha ett bassystem. Men det är en guldålder för mindre aktörer som Jeeves, Visma Business och Pyramid just nu när de kan komma in även på större företag med mer nischade och specialiserade system.


Och glöm inte molnet...

Dessutom finns en ny parameter att ta hänsyn till – de molnbaserade systemen. Ännu har de svårt att slå sig in på allvar eftersom det är svårt att göra egna tillägg i dem.

– Visst finns det ganska goda standardapplikationer och de uppgraderas en gång i månaden. De är på väg mot en öppen arkitektur med det dröjer kanske fem tio år till. Men när de väl är där så blir de ett extremt hot mot de traditionella systemen.

Men Daniel Berglund håller ögonen på dem.

– Vi försöker hålla koll på vad som händer där – om det kommer något vi kan använda nu eller om fem eller tio år är svårt att veta. I väntan på det kan det vara dumt att ta en stor investering nu. En molnlösning skulle skapa en flexibilitet och dessutom en mobilitet per automatik, något som är viktigt för oss men som dagens affärssystem inte klarar.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning