Logiken bakom det är att VMwares virtualiseringsmjukvara gör det möjligt att flytta driften av mjukvaror mellan servrar. Det gör att Oracle hävdar att avgifter ska betalas för alla servrar som teoretiskt kan köra Oracles mjukvaror, även om de inte körs på dem.

För att vara konkret: Om en kund kör Oracles databas på en server och inte har några planer på att köra den på fler, men kör mjukvara från VMware på 100 servrar, så kräver Oracle att kunden ska betala avgifter för att köra Oracles databas på 100 servrar. Det exemplet innebär en 100 gånger större avgift än vad som gäller för den faktiska användningen.

Än mer extraordinärt är att experter på Oracles licensregler hävdar att företagets avtal inte anger att kunderna ska betala avgifter för alla servrar som kör mjukvara från VMware. Det här har varit omdebatterat så länge att VMware till och med har skrivit rapporter om det.

Läs mer: Miljarder på spel när Amazon riktar siktet mot Oracle och IBM

Christopher Barnett berättar även om ett annat Oracleknep. Många Oracleprodukter, till exempel företagets databas, har installationsverktyg som gör det möjligt att installera dyra tilläggsprogram. Ibland händer det att användning av sådana program aktiveras, även om kunden inte avser det.

Det innebär att användning av dem registreras, vilket upptäcks när Oracle gör revisioner av användning av företagets mjukvaror hos kunderna. Vilket i sin tur leder till att Oracle kräver betalt för användningen, även om kunden inte har använt dem aktivt och inte ens tänkt använda dem.

För att sammanfatta: Allt fler vittnar om att Oracle sätter sina krångliga licensregler i system för att driva in pengar för mjukvaruanvändning som inte existerar.

Computer Sweden har varit i kontakt med Oracle som avböjer att kommentera kritiken.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning