EU-parlamentet godkänner förslaget om nya regler för nätneutralitet och roamingavgifter. Det står klart efter dagens omröstning.

Roamingavgifter på mobilsamtal, sms och surf inom EU förbjuds helt den 15 juni 2017, men redan den sista april nästa år sänks taket för avgifterna rejält. Då blir maxavgifterna följande:

  • Utgående röstsamtal: 0,05 euro per minut (idag 0,19).
  • SMS: 0,02 euro per meddelande (idag 0,06).
  • Mobildata: 0,05 euro per megabyte (idag 0,2).
roaming
Så här går förbudet av roamingavgifter till, steg för steg. Bild: EU-parlamentet.

Avgiftstaket för inkommande samtal har inte avgjorts, men ska bli lägre än för utgående.

Nätneutralitet innebär i korta drag att all trafik på internet ska få samma prioritet. Operatörerna ska inte få ge vissa tjänster förtur, eller strypa andras hastighet. Om neutraliteten rubbas kan det få stora konsekvenser.

– Tack vare avtalet kommer Europa att bli den enda region i världen som rättsligt garanterar ett öppet internet och nätneutralitet. Principen om nätneutralitet kommer att gälla direkt i alla EU-länder. Lagen ser också till att vi inte kommer att få internet i två hastigheter, sa Pilar del Castillo som lade fram ärendet för parlamentet.

Men de nya regler som EU inför idag har kritiserats av många. Där står nämligen att operatörerna får ge förtur till vissa tjänster, så länge det inte sker på bekostnad av andra. Många menar att det här skapar en gräddfil för de företag som har råd.

Det finns de som menar att den typen av prioriteringar i förlängningen kan skapa ett segregerat internet. De aktörer som har råd kan betala dyrt för att deras tjänster ska gå snabbare att ladda, andra hamnar nere i en seg träskmark.

Många teknikföretag har oroats av förslaget. I ett öppet brev som skickades till Europaparlamentets talman Martin Schulz inför omröstningen skriver ett 40-tal företag och investerare att det riskerar att ”underminera nätneutraliteten och hota att undermina EU:s teknikindustri”. Bland avsändarna finns Netflix, Kickstarter, Reddit och Northzone.

Ett omdebatterat exempel i Sverige är mobiloperatören Tres kampanj, där du kan streama musik från Spotify utan att det räknas till din dataförbrukning. Därigenom får Spotify förtur hos Tre. Några andra företag som riskerar att drabbas är streamingsajter, som genererar enorm trafik, som kan tvingas betala dyrt för att få tillräckligt hög prioritet.

En annan profilerad kritiker av det nu klubbade förslaget är Sir Tim Berners-Lee, mannen som skapade world wide web.

– Om reglerna införs som de är skrivna nu kommer de att hota innovation, yttrandefrihet och integritet, och äventyra Europas förmåga att bli ledande inom den digitala ekonomin, skrev han på sin blogg inför omröstningen.

Det har rasat en polariserad debatt under hela förhandlingen om avtalet. EU:s ministerråd har velat lämna det till operatörerna själva att sätta restriktioner, medan Europaparlamentet velat se en fullständig nätneutralitet där ingen får prioriteras.

Förslaget som röstats igenom idag är en kompromiss som kan få stora effekter på internets europeiska framtid.