Mehmet Kaplan
Mehmet Kaplan, it-minister.

Vi har hört det förut – Sverige tappar när det gäller e-förvaltning och nu ska vi ta nya tag för att komma ifatt och förbi. Nu är det dags för den rödgröna regeringen och it-minister Mehmet Kaplan, MP, att greppa frågan.

Och nu kallas det inte längre e-förvaltning, i stället vidgas begreppet till digitaliseringen av det offentliga Sverige.

– Om man tittar på hur man jobbade tidigare – med all respekt för det arbetet – så presenterades aldrig så här konkreta insatser. Det gör vi nu, säger Mehmet Kaplan.

Läs också: Nu ska myndigheterna lära sig att kommunicera digitalt

Samverkan och samordning är nyckelord som lyfts fram och en del i det är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är inte första försöket att driva på samverkan och samordning. Senast var det E-delegationen som bestod av 16 generaldirektörer på it-tunga myndigheter som hade till uppgift just att koordinera utvecklingen av e-förvaltningen.

I somras avslutade delegationen sitt uppdrag. Ett av de råd de lämnade efter sig var att driva på så att digitala tjänster blir förstahandsval för medborgare och företag när de är i kontakt med offentlig sektor. Och det har regeringen också tagit fasta på.

– Det är ingången i vår strategi – vi vill att det offentliga Sverige ska tänka digitalt först där det är lämpligt – och det är i princip nästan allt, säger Mehmet Kaplan.

Läs också: Nu ska it-ministern styra upp e-förvaltningen

Han pekar på exemplet verksamt.se – en tjänst som skapats gemensamt av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

– De har redan sett vinster med den tjänsten, den huvudsakliga kostnaden låg i initialskedet, säger han.

För att driva på framåt inrättar regeringen nu ett nytt råd som ska driva på digitaliseringen. Det består av elva personer, generaldirektörer, kommun- och regiondirektörer och en representant för SKL. Tanken är att de ska ha kraft att agera inom sina respektive stuprör och bli hängrännan som it-ministern uttrycker det.

– De har befogenhet att få ner arbetet på golvet.

Han leder själv rådets arbete.

– Det är oerhört viktigt för det gör att jag får direktaccess till att lyssna in dem när det gäller digitaliseringsfrågor. Generaldirektörerna rapporterar normalt till sina respektive ansvariga statsråd och om de då säger något som rör digitalisering så har det varit ren tur om det kunnat gå vidare till it-ministern. Det är inte okej.

Läs också: Nu ska statens it-kostnader hårdgranskas

Dessutom är det ett sätt att lyfta digitaliseringsfrågan till att tydligt bli en gemensam angelägenhet poängterar han.

– Annars riskerar de att nedprioriteras efter allt det som är myndigheternas kärnverksamhet.

45 miljoner kronor läggs på att starta det gemensamma arbetet men några större satsningar i form av pengar räknar regeringen inte med.

– Vi pekar ut riktning och hastighet, säger Mehmet Kaplan.

Nu återstår att se om föresatserna att göra det offentliga Sverige smartare och effektivare också får de konkreta resultat som it-ministern utlovar.

Fakta

Ordförande:
Mehmet Kaplan, it-minister
Ledamöter: 
Generaldirektören Leif Dennerberg, Statens jordbruksverk
Ställföreträdande generaldirektören Pia Enochsson, Statens skolverk Generaldirektören Ingemar Hansson, Skatteverket
Generaldirektören Torsten Håkansta, E-hälsomyndigheten
Kommundirektören Vesna Jovic, Huddinge kommun 
Generaldirektören Bengt Kjellson, Lantmäteriet 
Direktören Per Mosseby, Avdelningen för digitalisering, SKL Generaldirektören Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket 
Överdirektören Ann Persson Grivas, Försäkringskassan 
Generaldirektören Björn Risinger, Naturvårdsverket 
Regiondirektören Rickard Simonsson, Örebro län

I den avsiktsförklaring som regeringen gått ut med tillsammans med Sveriges kommuner och landsting lyfts fyra insatsområden fram Digitala tjänster ska gå först, utveckling av förvaltningsgemensamma lösningar, att underlätta samverkan av förvaltningsgemensamma tjänster och infrastruktur och att samarbeta kring initiativ för öppen innovation. Prioriterade områden för digitaliseringsinsatserna är till att börja med bygg- och planprocessen, livsmedelskedjan, ökad tillgänglighet för miljöinformation, förenklingar för företag, vårdens informationshantering och även skolområdet.

Många ministrar har genom åren drivit på arbetet med e-förvaltningen på olika sätt. Här är en tillbakablick uppgrävd ur vårt artikelarkiv.

Infrasrukturminister Ulrica Messing, S, 2004: 
– Jag förväntar mig mycket av 24-timmarsdelegationen. I it-propositionen kommer vi att sätta en tidsgräns för när 24-timmarsmyndigheten ska vara genomförd.

Kommunminister Sven-Erik Österberg, S, 2004:
– Jag funderar på att införa morötter för bäst-i-klassen-myndigheter. Det ska löna sig att sköta sig. Så en modell är att ge ekonomiska fördelar. En annan är att med hjälp av olika metoder visa hur en myndighet ligger till i förhållande till en annan myndighet. Exakt vad det blir för typ av metoder är inte bestämt

– Jag kan konstatera att det skiljer sig väldigt åt bland kommunerna hur långt man hunnit med att underlätta hanteringen av barnomsorgsköer etetera. Så där tänker jag göra en insats att driva på arbetet, säger han.

Kommunminister Sven-Erik Österberg, S, när myndigheten Verva inrättas 2005: 
– Det är kunden som ska vara i fokus, inte it eller systemen i sig. Vi måste också få till mer samarbete. Det är extra viktigt att få med kommunerna.

Förvaltningsminister Mats Odell, KD, 2006:
– Jag och regeringen måste stiga fram mer och hitta förtrupper bland våra stora myndigheter där vi kan öka trycket bland annat genom våra regleringsbrev, något som de också vill. 

– Jag tänker ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att kartlägga statens it-investeringar och se över hur förvaltningsgemensamma lösningar ska finansieras.

Förvaltningsminister Mats Odell, KD, när myndigheten Verva läggs ner, 2008: 
– För att kunna utveckla morgondagens förvaltning behöver vi en mer renodlad organisation än den vi har i dag. Regeringen måste också styra utvecklingen av förvaltningen tydligare. Vår satsning syftar till att förbättra myndigheternas service till medborgare och företag samt bidra till en bättre tillväxt och utveckling i Sverige, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell

Förvaltningsminister Mats Odell, KD, 2009
– Vi vill öppna för nya affärsidéer och mer samverkan mellan olika aktörer

It-minister Anna-Karin Hatt, 2011:
– Ska Sverige vara världens mest framgångsrika digitala samhälle kan det inte bara vara regeringens digitala agenda. Den måste samla alla aktörer bakom gemensamma målsättningar.

– Vi ser hur Sverige placerar sig i topp i flera viktiga mätningar och det är otroligt viktigt att vi fortsätter att vara duktiga, för jobben och tillväxten och för att det är bättre för samhället

It-minister Anna-Karin Hatt, 2012:
– Jag hoppas att medborgarna ska känna att vi nu sätter dem i centrum,.