SEB

Ända sedan starten har bankväsendet sagt nej till bitcoin. Den autonoma, anonyma valutan går emot många av bankernas principer. Men det senaste året har intresset vuxit för tekniken bakom bitcoin: blockkedjan.

Blockkedjan har potential att bli billigare, snabbare och effektivare än systemen som bankerna använder idag. Det har väckt intresset hos 25 storbanker, bland annat svenska Nordea och SEB.

Läs också: Storbanker nyfikna på tekniken bakom bitcoin

Till skillnad från dagens banktransaktioner krävs det ingen tredje part som verifierar en transaktion – pengarna går direkt från köpare till säljare. De noteras sedan i en öppen logg, så kallad distributed ledger, där alla bitcointransaktioner finns tillgängliga för allmänheten. Du kan med andra ord spåra exakt hur varje krona hittat in i din plånbok.

– Om man tittar lite mer på den filosofiska biten är det här lika mycket en revolution som Wikipedia var för uppslagsverk. Det går från att du har två parter som måste lita på varandra, till att du kan lita på själva systemet, säger Nicolas Moch som är ansvarig för it-strategi och arkitektur på SEB.

Ordet blockkedja kommer från att varje transaktion lagras i ett ”block”, som flätas in i ”kedjan” där alla transaktioner ingår.

Samarbetet mellan bankerna kallas för DLG, Distributed Ledger Group, och där ingår jättar som Barclays, Goldman Sachs och JP Morgan. Från början var de nio stycken, men fler har gått med allt eftersom och en av de senaste parterna är Nordea.

– Det här kan innebära en lika stor förändring som att gå från skrivmaskiner till datorer, säger Erik Zingmark som är Nordeas representant i DLG:s styrgrupp.

– Om man går tillbaka ett halvår i tiden fanns det en väldigt stor skepsis kring blockkedjan för det är så nära knutet till bitcoin. Men mitt i det har vi och andra banker börjat titta på den underliggande teknologin och sett att det finns väldigt många intressanta möjligheter med blockkedjor. Frågan är egentligen: vad kan det inte användas till?

Läs också: IBM satsar på egen bitcointeknik - gör den öppen för alla

Möjligheterna slutar inte vid att föra över pengar från en person till en annan. I ”blocken” går det att lagra annan information också. Där kan det lika gärna rymmas aktieaffärer, bostadskontrakt eller leasingavtal. Betalföretaget Visa har tagit fram en prototyp på hur man kan hyra bilar och fördela kostnaderna som bensin, försäkringspremier och p-avgifter via blockkedjan.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning