Arbetsförmedlingen är mitt uppe i en upphandling av it-resurskonsulter. Myndigheten kan sedan tidigare avropa konsulttjänster via Kammarkollegiets ramavtal, men har alltså även valt att göra en egen upphandling, detta för att som de skriver ”säkerställa tillgång till våra behov av resurskonsulter”.

Totalt förväntas avtalet omsätta runt 200 miljoner kronor. I dag den 11 november är sista dagen att lämna anbud.

Läs också: Offentliga sektorns ofantliga nota: 24,5 miljarder

Under upphandlingstiden har intresserade leverantörer haft många frågor. Inte minst verkar det finnas oro för att upphandlingen kan bli ytterligare ett exempel på prisfajtande, där bolagen kan offerera konsultpriser på noll kronor i timmen.

arbetsförmedlingen
Foto: Studio CA

Arbetsförmedlingen skriver vid ett flertal tillfällen att det är kompetens som ska vara avgörande, men läser man de frågor och svar som kommit in blir bilden inte lika tydlig. Tvärtom konstateras att det vid liknande kompetensnivåer är takpriset som ska avgöra:

”Vid lika antal av högst rankade konsulter kommer det angivna takpriset att användas som utslagsfaktor. Ett genomsnittsvärde beräknas av de berörda anbudsgivarnas lämnade takpriser för de efterfrågade kompetensnivåerna. Värdet beräknas som totalsumman av takpriserna för rollens kompetensnivåer delat med antalet nivåer”, svarar myndigheten på ett ställe.

Men på en direkt fråga om det, vid ett scenario där leverantörerna hamnar på samma poäng, går att erbjuda minuspriser i en kategori för att hålla nere sin totala prisnivå och därmed rankas bättre blir svaret istället följande:

”Takpriset kommer inte att utvärderas i detta steg utan blir först aktuellt vid den förnyade konkurrensutsättningen. Det offererade timpriset i anbudet utgör ett takpris för respektive kompetensnivå som leverantören har offererat. Detta takpris får inte överstigas i samband med att avrop görs enligt förnyad konkurrensutsättning”.

Men Terje Carlsson, som ansvarar för Arbetsförmedlingens upphandling, vidhåller att det främst är kompetens som är avgörande i förfrågningsunderlaget.

Läs också: Så undviker du enkronaskonsulterna

– Vi har frågat utifrån kompetens i första läget. Vi tittar på pris, kompetens och förutsättning för uppdraget vi tittar på, så det handlar inte bara om priset. Tidigare har vi haft åtta olika roller för kompetensnivå, nu har vi 14, säger han.

Fast om det är tämligen generella kompetenskrav som de flesta lever upp till, och om det är takpriset som avgör, så borde det ju finnas en ganska stor risk för priskrig, och väldigt låga timpriser till slut ändå?

– Vi har en erfarenhet sedan ett antal år tillbaka och vi har sett att den modellen fungerar ganska skapligt. Jag är inte så orolig. De som säljer tjänster vill ha bra betalt för dem. Du kan offerera noll kronor, men då måste du vara beredd att leverera till det priset också. Är det seriöst företagande måste man kunna leverera. Vi hoppas få in åtta–tio leverantörer och att vi ska få en bra konkurrenssituation.

Hur det blir återstår att se. Något exakt datum för när upphandlingen kommer att träda i kraft är enligt Arbetsförmedlingen svårt att ange.

Fakta

Arbetsförmedlingen vill ha fokus på kvalitet i sin upphandling och bedömer den parametern utifrån ett poängsystem enligt följande:

Börkrav: Uppfyllt börkrav kan maximalt ge 20 poäng. Inte uppfyllt krav ger 0 poäng. Om börkravet består av flera delkrav fördelas de 20 poängen mellan dessa. Inte uppfyllt delkrav ger 0 poäng för delkravet.

Meriterande börkrav: Uppfyllt meriterande börkrav kan maximalt ge 10 poäng. Inte uppfyllt krav ger 0 poäng. Om det meriterande börkravet består av flera delkrav fördelas de 10 poängen mellan dessa. Inte uppfyllt delkrav ger 0 poäng för delkravet.

Förfrågningsunderlaget har delats in i följande 14 roller:
Användbarhet (UX), Konfigurationsansvarig mjukvara, Kravanalytiker, Projektledare, Lösningsarkitekt applikation, Lösningsarkitekt infrastruktur, Testanalytiker, Testledare, Utvecklare, Teknisk test, Verktygsstöd, Teamledare systemutvecklare, Metodstöd och Mjukvaruarkitekt.