Joss Delissen
Joss Delissen, cio på Postnord. Foto: Kristina Sahlén.

Nu är den första delen av Postnords upphandlingssvep klar. Capgemini, HP Enterprise och Tata Consultancy Services, TCS, har singlats ut bland de från början drygt tjugo leverantörer som visade intresse och tagit hem ramavtalet för infrastruktur, tjänster, applikationshantering och applikationsutveckling. Ramavtalet i sig innebär inga garanterade affärer utan innebär att Postnord väljer den av de tre som får ta över kontrakt som löper ut eller när ett större verksamhetsprojekt är på gång.

– Våra nuvarande kontrakt går ut mellan 2016 och 2019 så det är ingen big bang utan det fortlöper över ett antal år. Delar kan också förlängas med nuvarande leverantörer, säger Joss Delissen, cio på Postnord.

Hur mycket pengar som de tre har häng på genom ramavtalet är inte helt klart.

– Det handlar om hundratals miljoner kronor. Det är ett stort kontrakt.

Den andra delen av upphandlingarna – it-arbetsplatserna – går i mål senare under hösten. Även där uppskattas värdet till mer än hundra miljoner. Sammantaget handlar det alltså om upphandlingar värda över miljarden över hela kontraktstiden. Där handlar det dock om att en leverantör tar hem hela affären.

Läs också: Outsourcing-kontrakt i miljardklassen ska ta Posten in i framtiden

– Fast det här är den strategiskt viktiga delen. Vad vill vi då få ut av det här avtalet? Jo, vi vill ha bättre stabilitet och service och vi vill ha lägre kostnader. Men först och främst vill vi ha några nära oss som kan accelerera vår förändringsresa, säger Joss Delissen.

Postnord har också en molnet först-strategi och där ska de tre vara med och bidra.

– Det kan handla om interna eller externa molnlösningar och om hur vi kan utveckla och förändra vissa delar snabbare på ett annorlunda sätt.

Han framhåller också att det varit avgörande att avtalen som skrivs passar in hundra procent i Postnords strategi framåt där man breddat sin affär från enbart postservice till att handla om kommunikations och distributionslösningar med fokus på e-handel.

Läs också: Om fem år skickar vi så få brev att postverksamhet inte lönar sig. Vad händer med Posten då?

– Riktningen är tydlig men vi vill också hitta metoder att få upp hastigheten. 
Omställningen består av två delar – den ena handlar om att förenkla processerna och applikationerna.

– Vi fokuserar på applikationsförenkling. Vi föddes i en sammanslagning och har köpt över tio bolag över tid så det ser rätt spretigt ut. Och det finns också fler processvarianter än nödvändigt i dag. Allt det måste samordnas och förenklas.

Samtidigt som de tre leverantörerna är konkurrenter när Postnord gör avrop från ramavtalet så måste de också samarbeta.

– Ja,det är väldigt viktigt att de tre jobbar tillsammans för Postnords bästa. Vi har sett att de hittat bra samarbetsstrukturer hos andra kunder och det förväntar vi oss också.

Ramavtalet löper över fem år med möjlighet till förlängning.

Fakta

I takt med att brevvolymerna minskar kraftigt fokuserar Postnord på e-handel som sin viktigaste verksamhet. Konsekvensen blir att it-avdelningen knyts allt tätare till verksamheten. ”E-handel och it går hand i hand. Informationsflödet och logistikflödet går helt parallellt”. I och med e-handeln ökar också fokuset på slutkunderna, mottagarna av paketen och det krävs allt mer affärsutveckling för att få fram tjänster, ofta i form av appar, för att ge dem mer information och ökad flexibilitet i hur, när och var paketen tas emot.

Postnord bildades 2009 när Posten slogs ihop med Post Danmark. Bolaget ägs till 40 procent av den danska staten och till 60 procent av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.  
Koncernen omsätter 40 miljarder svenska kronor och har 38 000 medarbetare.