alt
Det är kriminalvårdsanstalten i Borås som blir först med att testa Init 2.0. Foto: Kriminalvården

Kriminalvårdens mål heter "bättre ut", när fångarna släpps fria ska de klara sig själva i världen utanför murarna. Men utan kunskaper om internet, smarta telefoner och surfplattor är det svårt. Nu testkörs en ny version av Internernas it, Init 2.0, framtidens it-system på svenska fängelser.

– Vi kan inte släppa ut intagna som inte kan hantera digitala verktyg. Man behöver en dator för att kunna betala räkningar idag, säger Fredrik Wilhelmsson, tidigare systemförvaltningschef på Kriminalvården och den som tog initiativet till Init 2.0.

Läs också: Från fängelselärare till it-chef i Malmö Stad

Det nuvarande systemet Init 1.0 lanserades 2003 som ett distansutbildningsverktyg. Sedan två år ger plattformen vissa fångar tillgång till ett kraftigt begränsat internet, med ett tjugotal sajter som Försäkringskassan och Nationalencyklopedin.

2013 tog myndigheten fram 150 önskemål om nya digitala funktioner för fångarna, som möjligheten att till att skicka bilder till sina barn, mejla med sin advokat eller delta i videomöten.

Fredrik Wilhelmsson
Fredrik Wilhelmsson, tidigare systemförvaltningschef på Kriminalvården och initiativtagare till Init 2.0.

Målet är att alla i svenska fängelser, häkten och i frivården ska ha it-stöd i framtiden, kanske med en personlig platta i cellen. Men projektet kantas av en rigorös säkerhetsprocess.

– Släpper vi ut de intagna på nätet ska de inte kunna kommunicera med andra, inte samla på barnporr eller hota folk. Det är Kriminalvårdens ansvar att de inte begår brott, säger Fredrik Wilhelmsson.

Medan det gamla systemet hade en fysisk separation mellan Init och Kriminalvårdens nät, så ska det nya vara integrerat. Det ställer högre krav på säkerheten. Fiberanslutningen i det lokala korskopplingsrummet får inte möjliggöra risken att felkoppling sker och att näten blandas okontrollerat, berättar Thomas Lundberg, projektledare för Init 2.0.

Anstalten i Borås blir den första att testa det nya systemet.

– Vi har byggt om infrastrukturen i Borås. Just nu sätter vi upp en parallell miljö till Init 1.0 där vi konfigurerar och härdar servrar. Sen finns det anvisningar om hur kablarna ska dras på anstalterna, så inget slits sönder. I slutet av november tar vi steget till 2.0.

Utvecklingen av har gjorts av Kriminalvårdens personal och externa konsuler från Knowit. I december kommer Försvarets radioanstalt, FRA, att testa säkerheten genom att sätta sig i fängelset för att försöka hacka sig ut.

– Man får tänka på att det kan sitta extremt it-kunniga individer innanför murarna. Integrationen får inte missbrukas, konstaterar Thomas Lundberg.

Läs också: Han har ansvar för 1,5 miljarder människors säkerhet på nätet

Till en början kommer de intagna inte märka mycket. Det har tillkommit ett antal säkerhetsfunktioner, som bättre spårbarhetsloggning och användarautentisering. Men när fångarna i Borås väl får börja testa Init 2.0 kommer det finnas en terminal på varje avdelning med fyra nya applikationer, där de intagna kan: 

  • Beställa tid hos sjuksköterskan.
  • Göra beställningar i kiosken. 
  • Göra hemställan, till exempel beställa nya kalsonger. 
  • Läsa nyheter som är lokala på anstalten, till exempel dagens meny.

– Det kan låta trivialt att beställa saker digitalt istället för att lägga en lapp i kiosken. Men för en person som suttit inne i 20 år kan det vara något helt nytt, säger Thomas Lundberg.

Efter hand ska Kriminalvården lägga på fler applikationer, till exempel möjligheten att kommunicera med sin klienthandläggare före villkorlig frigivning. Sedan hoppas Thomas Lundberg att de kan använda anstalten i Borås som testanläggning för fler av applikationerna i visionen.


Säkra din plats på Säkerhetsdagen 2016!

Den 24 februari är det dags för Säkerhetsdagen med tema analys - hur analys och big data kan användas för att förhindra eller upptäcka försök till intrång. Just nu är det 1200 kr rabatt, läs mer här >>

Fakta

Väder
Klart.se (mobil)

Utbildning
Kursnavet
Natur o Kultur - Språkverktyg
Globalis
John Kyrk
Matematikstöd (Algebra Explorer)
Glosmaskinen (Liber)
Seterra.net - Geografi-quiz (Liber)
Lärcentrums katalog 2015

Uppslagsböcker
Översättning – många språk
Lexin
Språkrådet

Reseplanering
Resrobot

Övrigt
Migrationsverket
Skolverket
Försäkringskassan
Krami.se
+ Nationalencyklopedin som finns i startmenyn.
(Nyhetssidorna Aftonbladet och Metro är för tillfället borttagna, men ska sättas in igen)