eu

Om en månad är det tänkt att EU-kommissionen ska presentera sina förslag för hur lagstiftningen kring upphovsrätt ska anpassas till den digitala tidsåldern. Men nu har ett dokument läckt ut som avslöjar deras planer för 2016, skriver Torrentfreak.

I korta drag visar texten, som är ett utkast och kan komma att ändras, hur Kommissionen tänker sig att de ska stärka upphovsrätten och förtydliga regelverken för bland annat identitetsstöld. Det är en fingervisning om de lagförslag som Kommissionen väntas lägga fram under våren nästa år.

Läs också: Filmbranschen vill ha regionspärrar kvar - tar strid för geoblockering

”EU:s upphovsrättsregler måste anpassas så att alla marknadens aktörer och medborgarna kan ta till vara på möjligheterna i den här nya miljön. Ett mer europeiskt ramverk behövs för att komma förbi de hinder av fragmentering och friktion som finns inom en fungerande gemensam marknad”, står det att läsa.

När de i våras presenterade sin strategi för en gemensam digital marknad stod det klart att geoblockering i någon form skulle vara en realitet även framöver. Ett bakslag för kommissionären Andrus Ansip, som haft ämnet som sin hjärtefråga. Men nu verkar det som att de är på väg att ändra sig. Visserligen skulle frågan analyseras, men då såg det ut som Netflix och kompani såg ut att gå segrande ut debatten. Nu kommer tydligare riktlinjer.

Läs också: Snart kan vanliga jpeg-bilder få kopieringsskydd

Användare som har betalat för ett abonnemang hos en filmtjänst som Netflix, ska ha tillgång till det innehållet även om de tillfälligt befinner sig i ett annat medlemsland.

Kommissionen verkar också vilja stärka upphovsrättsinnehavarnas position. De skriver att rättigheterna till verken får ett litet värde om de inte kan upprätthållas. Och ambitionen tycks vara att underlätta för filmbolag, konstnärer och artister att bekämpa de intrång som sker. Det ska dessutom bli lättare att göra detta över gränserna och till lägre kostnader, om de får sin vilja fram. Ett sätt att gå till väga som de vill utforska är att följa pengarna för att på så sätt hitta de som obehörigt gjort musik, film eller bilder tillgängligt.

Vägen till faktiska lagtexter är lång och turerna inom Europeiska unionen många. Dokumentet i sin färdiga version presenteras i början av december och konkreta lagförslag väntas först nästa år.