Vad är det då som krävs av en social robot? Jo, det handlar om att vi som människor ska kunna få en så naturlig interaktion som möjligt. För att lyckas med det gäller det att göra robotarna så människolika som möjligt. Det viktigaste är inte utseendet som sådant - Furhat är ju en tydlig robot med sitt blida, bleka ansikte. Nej, det allra viktigaste verkar vara att vi möter en mimik vi känner igen. Att ögonen rör sig som vi förväntar oss.

– När vi exempelvis talar med två personer och tittar omväxlande på dem så är det så att vi flyttar blicken först och sedan vrider på huvudet lite efter. Då måste roboten också göra så, säger Preben Wik.

Att kunna skaka på huvdet och nicka är också viktiga delar i kommunikationen. I en första vända var Furhats nickningar mer som halvbugningar men nu har det justerats till att vara just den lilla knyck på huvudet som krävs.

Ännu finns mycket sådant finlir kvar – vi vet inte exakt vad det är som krävs för att en robot ska kännas människolik på ett bra sätt. Vi vet faktiskt inte ens om minspel är universellt, det pågår forskning kring hur mycket som snarare är kulturellt. Glasgow University har köpt en Furhat för att undersöka just det.

Läs också: Vems är skulden när din robot går bärsärkagång? Forskare vill se moral i koden.

De sociala robotarna är en särskild gren av robotforskningen och forskargruppen bakom Furhat är heller inte klassiska robotforskare. De arbetar i stället på insitutionen för Tal, musik och hörsel på KTH i Stockholm.

– Vi är tvärvetenskapliga och här samsas fonetiker, lingvister, ingenjörer och kognitionsforskare. Men vi samarbetar självklart med våra kolleger som sysslar med mer traditionell robotforskning, säger Preben Wik.

Att forskarna bakom Furhat även knoppat av ett bolag beror på den respons de fick på konferenser berättar han.

– När de visade upp den fick vi frågor från företag som Microsoft och Disney om hur de kunde köpa den. Då skapade vi ett bolag. Och vi har sålt ett system till Disney som gör forskning kring barn-robotinteraktion.

I dag används Furhat också av forskargrupper i Storbritannien, Japan, USA, och även på de svenska universiteten i Uppsala och Örebro, som forskar kring sociala robotar på olika sätt. På så vis kan de använda robothuvudet som en plattform i sin egen forskning. Och det är också grundtanken med företaget – att Furhat ska vara en plattform som andra sedan bygger applikationer till. Och möjligheterna är många, det handlar inte bara om skolan, tror Preben Wik.

– Vård, underhållning, information ... det finns mängder av områden där en bra social robot kan användas, säger han.


Innovation är ett givet ämne på It i skolan den 17 mars 2016. Här får du bl.a. lyssna till Preben Wik och lära dig mer om Furhat och dess utveckling. Kom och nätverka, lyssna till inspirerande föreläsningar och ta del av praktiska case och forskning om hur it-lösningar kan hjälpa elever och lärare i undervisningen. Läs mer och boka din biljett här

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

För att Furhat ska få en fungerande mimik sitter det en liten projektor inne i huvudet. Den projicerar ansiktsuttrycken på en ansiktsmask som sätts på. För närvarande finns två olika ansiktsmasker – en som ser ut som en vanlig människa och en som är mer mangainspirerad. Taligenkänning och talsyntes används för att robothuvudet ska kunna tala. I dag klarar den svenska och engelska men i framtiden kan fler språk läggas på.