SAP

SAP knyter stora förhoppningar till företagets senaste affärssystem S4 Hana och i det är verkligen intressant ur många aspekter. Inte bara för att det baseras på minnesdatabasen och den tekniska plattformen Hana, utan även för att SAP försöker förenkla användningen av affärssystem och för en satsning på molnlösningar.

Men kunderna är förvirrade.

Från användarföreningen för SAP-produkter i Storbritannien och Irland rapporter IDG News om att många SAP-användare inte ser anledningar till att uppgradera från äldre SAP-produkter. Dessutom är många oroliga för att planerna för S4 Hana är oklara. Kunderna vågar inte satsa eftersom de inte vet när nödvändig funktionalitet kommer för S4 Hana.

Läs också: Allvarliga säkerhetsluckor har upptäckts i SAP Hana

– Det finns oro bland våra medlemmar för att de inte känner till den fullständiga produkten än. Vi har hört om ekonomifunktionerna och har börjat höra om logistik. Vad kommer därefter, vad finns det för strategi för lanseringar, undrar Phillip Adams, ordförande för användarföreningen i Storbritannien och Irland.

Alan Cecchini som är ansvarig för SAP-relaterad utveckling på universitet i Newcastle förklarar att S4 Hana ännu inte har all funktionalitet som universitetet behöver.

– I dag finns Simple Finance och Simple Logistics kommer det här kvartalet. Men vi behöver livscykelhantering för studenter, kundvård, leverantörshantering, hr, och så vidare. De här funktionerna är inte klara i S4 Hana, säger Alan Cecchini.

Referensen till Simple Finance är ett bra exempel på förvirringen kring S4 Hana. Till att börja med är det väldigt svårt att hitta information om huruvida Simple Finance är ett separat ekonomisystem eller ekonomidelen i S4 Hana. Efter en halvavancerad Googlesökning hittar man ett dokument från SAP i vilket det framgår att Simple Finance i princip är ekonomidelen i S4 Hana, åtminstone vad gäller bokföring.

Läs också: Svenska företag ratar jättarnas affärssystem – tacka finanskrisen för det

Men inte nog med det, i dokumentet som är daterad till november 2015 står också att läsa att Simple Finance har bytt namn till S4 Hana Finance. Det hade naturligtvis varit rätt namn från början, men när namnet Simple Finance väl har börjat sätta sig så leder ett namnbyte troligtvis till ännu mer... förvirring.

Här är dokumentet med beskrivningar av S4 Hana. Fråga 18 tar upp Simple Finance.