sjukhus
Skånes universitetssjukhus i Lund.

Nu påbörjas arbetet inför den gemensamma upphandlingen av ett moderniserat journalsystem, kallat kärnsystem, som de tre stora regionerna planerat inom ramen för sitt samarbete i den så kallade 3R-gruppen.

En upphandling som ligger i mångmiljardklassen och som kan bli en av de största som någonsin gjorts i Sverige. Men Skåne vacklar kring sin medverkan.

Under It i vården-dagen som Computer Sweden anordnade tillsammans med Dagens Medicin på torsdagen gav Daniel Forslund, landstingsråd för Liberalerna i Stockholm och ordförande i styrgruppen för 3R, första vinken om att Skåne tvekade genom att vid några tillfällen tala om 2R i stället för 3R och efter ett styrgruppsmöte på torsdagskvällen kom beskedet att de ännu inte bestämt sig om att delta i upphandlingen.

Men det betyder inte slutet för samarbetet bedyrar Daniel Forslund.

– Nej, vi blir inte 2R nu – däremot kan vi kanske bli 7R eller 10R framöver. Vi är öppna för att samverka med alla landsting och regioner som är intresserade, säger han.

– 3R är större än en upphandling, vi har tillsammans gjort en grundläggande kartläggning av vilken informationsförsörjning som vården behöver, det är basen i vårt arbete och det håller vi kvar.

Läs också: Miljarder på spel när vården moderniseras - han leder det historiska riskprojektet

Först i vår tar dock Skåne det slutgiltiga beslutet enligt Anders Åkesson, regionråd för Miljöpartiet i Region Skåne som också sitter med i 3R:s styrgrupp.

– Vi har tagit beslut om att snabbt uppdatera vårt eget informationsstöd och journalsystem Melior till Melior+. Men när det finns ett förfrågningsunderlag klart för den gemensamma upphandlingen ska vi titta på det och ta ställning till om vi ska vara med.

Är era system mer föråldrade än de andras – är det därför ni har bråttom? 
– Vi har ett behov av att uppdatera och utveckla vården i Skåne snabbare och därför fattade vi beslut om det.

Region Skånes system Melior kommer från Siemens som i dag köpts upp av den amerikanska jätten Cerner som själv har systemet Millenium på marknaden.

Läs också: Kan en app som tar selfies hjälpa alkoholberoende ur sitt missbruk? Akademiska sjukhuset tror det.

När Region Skåne nu uppgraderar till Melior+ sker det utan upphandling vilket ska vara i sin ordning enligt den juridiska bedömning som landstinget gjort. Orsaken är enligt beslutsunderlaget att ingen annan än Cerner kan utföra uppgraderingen och implementeringen.

Innebär det att en uppgradering till det som kallas Melior+ kommer att ge er ett betydligt modernare system än i dag? 
– Nja, det är en uppdatering vi gör.

Anders Åkesson vill inte heller ge sig in i diskussioner kring hur stor chansen är att Region Skåne trots allt är med i upphandlingen utan konstaterar bara att det ”vore olyckligt att värdera det i procentsatser”.

Den upphandlingsorganisation som nu byggs upp anpassas efter en upphandling utan Region Skåne. All personal som nu rekryteras till projektet kommer från Stockholm och Västra Götaland.

Är det ett problem för er om ni ändå väljer att vara med i vår? 
– Nej, vi följer det arbetet ändå, vi lämnar ju inte styrgruppen.

Läs också: Fler landsting teamar upp för it-växling

Utan Region Skåne försvinner ungefär en fjärdedel av befolkningsunderlaget i 3R-gruppens upphandling. Men trots att samarbetet lyfts fram som ett sätt att få mer muskler gentemot leverantörerna i en upphandling är Daniel Forslund inte orolig.

– Det skulle kunna vara en risk men vi är ändå stora i ett internationellt perspektiv. Och det är som sagt heller inte omöjligt att vi hittar former för att samverka med fler, det har varit vår ambition från början och vi har exempelvis en nära dialog med Sussagruppen.

Just Sussagruppen, som består av landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge, kan vara på väg att ansluta sig till 3R-upphandlingen. Enligt uppgifter till Computer Sweden pågår täta samtal.

Gruppen har redan beslutat om att göra en gemensam upphandling och det kan vara en fördel att kliva in och inte satsa på en konkurrerande upphandling. Tillsammans är de fem landstingen dessutom ungefär lika stora som Region Skåne och skulle på så sätt också kunna kompensera för ett avhopp.

Fakta

Upphandlingen som planeras gäller det som 3r-gruppen kallar ett kärnsystem, ett slags moderniserat journalsystem där informationsmiljön är öppen och flexibel. De slutgiltiga politiska besluten att göra upphandlingen har inte fattats men i Stockholm och Västra Götaland pekar allt på att besluten tas. De två har också påbörjat arbetet att rekrytera medarbetare som ska sköta upphandlingen. 
Region Skåne tog tidigare i höst beslut om att uppgradera det system de använder i dag, Melior. Sedan systemet infördes har avtalet övertagits från Siemens till amerikanska Cerner som ska leverera något som kallas Melior+. 
Genom att de tre regionerna i gruppen har kommit överens om gemensamma pinciper kring hur informationsmiljön ska byggas är tanken att de ska kunna upphandla gemensamma applikationer som ska fungera oavsett vilket system de använder.