affärssystem

Hans Werner, vd på analysföretaget Radar, säger att det i flera år har funnits ett uppdämt behov hos företagen, där många har väntat väldigt länge på att agera.

Under de senaste två åren har 48 procent av de tillfrågade svenska verksamheterna angett att de har budgeterat för att investera i affärssystem. Och nu verkar investeringen ha blivit verklighet för många.

– Det sköt fart för något år sedan. Stabiliteten i den svenska ekonomin har varit relativt hög under en längre tid, trots en turbulent omvärld, anger Hans Werner som en viktig förklaring och utvecklar:

– En tydlig trend är att nyinvesteringsandelen ökar, och att uppgraderingsandelen minskar. Vi vet att nästan hälften av företagen har allokerat pengar till det som är det mest prioriterade applikationsområdet för svenska verksamheter.

Läs också: Kunderna tvekar om SAP:s strategi för nya affärssystemet

Hans Werner säger att den genomsnittliga siffran för hur länge affärssystemen varit i drift var åtta år redan 2008. Och den åldern har knappast minskat. När lågkonjunkturen kom 2009 sköt många fram investeringarna ytterligare.

Hans Werner
Hans Werner, vd på Radar. Foto: Kristina Sahlén.

– Det var många som valde att inte byta, så många blev ännu äldre, och fler och fler av dem har närmat sig end of life. Men vi ser att de stora trenderna också driver på, som exempelvis digitalisering och mobilitet. Allt knyts ihop med affärssystemet, och det gäller att få ut det på nya sätt, säger han.

Nyinvesteringarna gör att många av affärssystemskonsulterna har glada tider. Johan Kallblad, vd på Exsitec, säger att antalet nya affärer har överträffat förväntan rejält.

– Under förra året gjorde vi elva nykundsaffärer. I år hade vi gjort 13 redan före sommarsemestern. Och då jämför vi med alltså med året före, som ändå var ett ganska bra år, säger han.

Han säger att det främst handlar om medelstora kunder, inom omsättningsspannet 50–250 miljoner kronor. Och nykundstrenden kan komma att innebära angenäma problem för Exsitec, som har 85 anställda.

– Runt 20 nykundsaffärer per år är nog ungefär vad vi skulle kunna klara av med vårt gäng, säger Johan Kallblad.

Exsitec levererar främst Visma Business. Vad kunderna kört tidigare varierar.

– Det kan vara Hansa eller Mamut, eller så är det bolag som bara har haft ekonomisystem och som vuxit och behöver mer.

Läs också: Svenska företag ratar jättarnas affärssystem – tacka finanskrisen för det

Thomas Molin, vd på Boråsbaserade Navipro, som har nischat in sig på Microsoft Dynamics Nav till mode- och textilindustrin, vittnar också om att marknaden har tagit en väldig fart.

– Det kan man lugnt säga. Det är riktigt bra drag. Det har vi upplevt de senaste två tre åren. Den stora utmaningen för oss är att hitta kompetent folk, säger han.

Vilka faktorer är det som driver på utvecklingen för er?

– Huvudorsaken för våra kunder är att det går bra och att de växer ur sina gamla system. Till slut tar Excelarken slut och du behöver system som håller ihop.

Hur pass mycket drivs efterfrågan av att det lanseras nya molnversioner av affärssystemen?

– Fler och fler kunder frågar efter det och vill ha det. Det är ju ett sätt att optimera investeringarna eftersom du får precis det du betalar för.

Fakta

SAP 17 procent
Visma 11 procent
Microsoft 11 procent
Infor 10 procent
IFS 9 procent
Unit4 9 procent
Jeeves 6 procent
Oracle 5 procent
IBS, Hogia och Monitor ligger samtliga på mellan 2-3 procent
Övriga 15 procent

Källa: Radar

Siffrorna gäller 2015 fram till idag. Radar mäter erp-marknaden i realtid. Totalt omsätter den svenska erp-marknaden 9 miljarder kronor.