kvinna dator

Kvinnor som går it-utbildningar ska få sina studielån avskrivna. Så lyder ett av de förslag som Digitaliseringskommissionen i dag la fram i ett betänkande till it-minister Mehmet Kaplan, MP. Tanken är att förslaget ska fungera som en morot för att locka kvinnor till landets it-utbildningar.

Förslaget har fått ett blandat mottagande. Somliga välkomnar förslaget som ett kreativt sätt att lösa problemen med skev könsfördelning inom såväl utbildningen som senare på arbetsmarknaden. Andra att incitamenten istället cementerar bilden av it-yrken som manliga.

Antas förslaget innebär det att upp emot 5 000 kvinnor kan få sina studielån avskrivna efter avslutad examen. Dessutom nollställs bidragsveckorna man får från CSN, så det är möjligt att läsa en annan utbildning. Olga Stern, systemutvecklare och grundare till Genews.io ser vissa frågetecken kring förslaget.

Läs också: "Jag vill inte bli särbehandlad för att jag är kvinna"

– Till exempel låter 5 000 kvinnor väldigt lite. Jag tror det hade varit bättre att istället halvera lånet och låta 10 000 ta del av förslaget, säger hon.

Incitamentsprogrammet är tänkt att omfatta de högre it-utbildningar som i dag har mindre än 15 procent kvinnliga studenter. Målet är att nå 30 procent kvinnliga studenter. Efter det räknar kommissionen med att bollen är i rullning, att med fler kvinnor i programmen kommer fler kvinnor söka sig dit.

– I stort sett tycker jag att det är ett superbra initiativ för en bransch som behöver det. Men det är också lite som att säga att det är okej med 70 procent män. Jag kommer att tänka på en sak som Anna Wahl (professor i genus, organisation och ledning vid KTH) sagt: "Det är förrädiskt att tro att det per automatik blir bättre med tiden. Den nya generationen relaterar alltid till äldre generationen och måste bli bekräftad av den. Normerna förblir desamma", säger Olga Stern.

Hur mycket satsningen skulle komma att kosta beror på hur lång tid det tar att nå målen. Allt från några hundra miljoner till strax över en miljard. Beräkningen är att det kommer att ta mellan tre och sex antagningsomgångar tills Digitaliseringskommissionens mål är i hamn. Vissa program har antagning två gånger om året, andra bara en.

Alla it-utbildningar har inte samma problem med könsfördelningen. Men det finns en tydlig trend som lyfts fram i betänkandet, att ju mer renodlat datateknisk en utbildning är desto färre kvinnliga studenter. På designutbildningarna är andelen 50 procent. Av alla 158 större it-utbildningar har 76 så få kvinnor i föreläsningssalarna att de kvalificerar sig för avskrivna lån.

Anledningarna till att få kvinnor söker sig till it-branschen kan vara många, men en av dem är kulturen på arbetsplatserna.

– Jag läste en artikel som handlade om att hälften av alla kvinnor i it-branschen lämnar i förtid på grund av en fientlig arbetsmiljö. Att fixa en jämställd utbildning är en förutsättning för att arbetsmarknaden ska bli bättre men jag tror inte att det är självsanerande. Det är ju som i skolan, när två stökiga killar fick sitta bredvid en skötsam tjej. Det var ju inte bra för henne. Och de ska inte vara upp till underrepresenterade kvinnor att skapa en bättre arbetsmiljö, säger Olga Stern.

På branschorganisationen IT&telekomföretagen är man positiva till förslaget även om de ser att utan andra insatser kan det bli svårt att skapa någon förändring.

Läs också: Här utbildas morgondagens it-säkerhetschefer

– Först och främst är det jättebra att de lyfter upp och prioriterar åtgärder inom det här området, eftersom könsobalansen på it-utbildningarna är ett stort problem. Därför ser vi detta som ett kreativt och positivt förslag. Sedan hjälper det kanske inte bara att ge tjejer betalt, eller att skriva av deras lån, för att få dem att vilja söka sig till branschen. Man måste också titta på de andra hinder som kan finnas, men också kring det hade ju Digitaliseringskommissionen flera konkreta och bra förslag. När det kommer till den problematik som finns kring kulturen och att den kan verka avskräckande så tror vi att den till viss del kan förbättras successivt genom att andelen tjejer ökar, säger Sofia Yngwe, kommunikationschef på IT&Telekomföretagen.

Lånfria studier är inte det enda förslaget Digitaliseringskommissionen kommer med i sitt betänkande. De föreslår också en ökad samverkan mellan högskolor och näringsliv, för att studenternas utbildning ska motsvara företagens behov. Det samarbetet ska ske genom att samverkansråd för digitala jobb.

Olga Stern är inte helt säker på att studenter kommer välja en it-utbildning enbart på grund av möjligheten att slippa studielån. Själv trillade hon in på sin utbildning av en slump. Informationen från skolans studievägledare var mer fokuserad på traditionella jobb och utbildningar.

– Men jag tror det kan bli en bra pr-grej för it-yrket, har inte sett någon reklam för deras utbildningar på ett tag men ofta kanske de är mer inriktade på killar. Detta tror jag kan få dem att ändra om, säger hon.