internet

Sveriges kommuner försenar, fördyrar och försämrar bredbandsutbyggnaden. Det slog IT & Telekomföretagen fast i en rapport i början av veckan.

Branschorganisationen lyfter ett tiotal exempel där svenska kommuner ställt till det för privata aktörer, och varnar för en ny trend på marknaden. I samma veva anmälde de Hässleholms kommun till Konkurrensverket för att de vägrar ge privata aktörer grävtillstånd eller markavtal.

Nu säger deras tidigare samarbetspartner Svenska Stadsnätsföreningen ifrån. Intressegruppens vd Mikael Ek tycker att IT & Telekomföretagens rapport är fel väg framåt.

Läs också: Internets tillväxt har saktat in – 4 miljarder människor utan uppkoppling

– Det kan mycket väl finnas frågetecken i hur vissa kommuner agerar, men då handlar det om att få de som är ansvariga i kommunerna att förstå hur det borde fungera och vad de gör fel så att de får en chans att rätta till det, säger han.

– Jag tror mycket mer på att informera och utbilda kommunerna än att slå dem i huvudet med något som inte ens stämmer.

Mikael Ek menar att IT & Telekomföretagen bara lagt fram ett fåtal exempel, och att det inte handlar om någon bred trend. Han hänvisar också till en rapport från OECD som publicerades förra veckan. Där nämns Sverige, och samarbetet mellan privata och offentliga aktörer, som ett föredöme i bredbandsfrågan.

– Bara några dagar innan IT & Telekomföretagen går ut med den här rapporten lyfter OECD det unika i Sverige, där kommunerna sett till att skapa konkurrens och lägre priser, och de privata aktörerna får stå på tå för att hänga med i utvecklingen, säger Mikael Ek.

Det är en punkt som han tycker att branschorganisationen glömmer bort i sin rapport.

– Det blir tydligt att IT & Telekomföretagen bara lyfter fram de privata intressena i det här sammanhanget, och inte ser vikten av mixen av offentliga och privata aktörer. Det är den mixen som gjort Sverige till en framgångssaga.

Läs också: Miljöpartiförslag: Skatt på bredband – och Facebook

Kajsa Frisell, som är näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen, är förvånad över Svenska Stadsnätsföreningens mothugg.

– Vi är väldigt förvånade över det här utspelet. Inte minst för att vi är övertygade om att vi är överens om att det krävs en kombination av offentliga och privata aktörer för att vi ska nå bredbandsmålen. Det vi vill är att aktörerna ska få konkurrera på lika villkor, säger hon.

Men Svenska Stadsnätsföreningen säger att ni bara går de privata aktörernas ärenden?

– Det vi lyfter i vår rapport är problem med att kommunerna inte ger lika villkor och att det inte blir någon sund konkurrens. Det handlar om att skapa konkurrens på lika villkor, säger Kajsa Frisell.