– Vi ifrågasätter att det är en sådan uppgradering att Region Skåne verkligen kan avstå från att upphandla, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd på branschorganisationen Swedish Medtech.

I Region Skånes beslut om att uppgradera sina vårdsystem hänvisas till en extern juridisk granskning som ger grönt ljus. En granskning som Swedish Medtech förgäves försökt få ta del av. 

Anna Lefevre Skjöldebrand
Anna Lefevre Skjöldebrand. Foto: Dedicare

– Svaret är att det inte finns någon skriftlig granskning utan att den gjordes muntligt. Men den bedömning våra jurister gör utifrån den information vi fått tillgång till är att det här är en situation där det borde ske en upphandling.

Så vad händer nu från er sida? 
– Så vitt vi vet har inget avtal tecknats ännu baserat på det här beslutet. Men om det tecknas så anser vi att det borde granskas juridiskt för att se om det faller inom reglerna att agera på det sättet. Som organisation är vi inte part i målet så vi kan inte driva en juridisk process men vi kan agera för att få en juridisk belysning av avtalet, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Läs också: Sprickan som skakar vårdens mångmiljard-upphandling – därför tvekar Region Skåne

Och enligt Daniel Andersson, ansvarig för affärsområdet Public Care på leverantören CGM, överväger några leverantörer att dra igång en rättsprocess med hjälp av Swedish Medtech. Även han är mycket tveksam till Region Skånes beslut.

– Jag förstår att Region Skåne har en svår situation när det gäller sin förmåga att hantera drift och förvaltning och måste göra något snabbt. Men inte att de ska gå så fort fram med att fatta beslut på bristfälliga och missvisande grunder, säger han.

– Det är generellt lite oroande när det offentliga tar lagen lite i egna händer. Och det här beslutet vilar på bräcklig grund skulle jag vilja säga.

Ser du det som att uppgraderingen är ett sätt att undvika en upphandling och på så sätt komma framåt snabbare för Region Skåne? 
– Nej, målet för dem är inte att undvika en upphandling utan att lösa ett allvarligt problem. Jag ifrågasätter inte det målet – men metoden. Och det är därför vi undersöker vad vi kan göra, säger han.

Läs också: Miljarder på spel när vården moderniseras - han leder det historiska riskprojektet

Det hör inte till vanligheterna att landsting eller regioner uppgraderar på det här viset enligt Anna Lefevre Skjöldebrand.

Enda gången som Swedish Medtech har drivit på för en juridisk granskning tidigare var när Stockholms läns landsting införde journalsystemet Take Care i primärvården utan att upphandla. Två olika domstolsinstanser och Konkurrensverket slog då fast att införandet inte följde lagen, något som landstinget ignorerade och journalsystemet infördes.

– Det var enormt olyckligt att landstinget inte följde den juridiska prövningen. Det är väldigt viktigt att regioner och landsting följer de lagar och regler som finns, både utifrån ett industriperspektiv där det är viktigt att det finns en fungerande marknad för alla leverantörer. Men också för vårdens skull där det gäller att få fram bästa möjliga villkor. Det är drivkraften för oss, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

CS har sökt regionstyrelsens ordförande i Skåne, Henrik Fritzon, S, för en kommentar men inte lyckats. 

Fakta

Det finns flera ingredienser som gör att uppgraderingen som Region Skåne beslutat sig för är lite speciell.

  • För det första uppgraderas Melior, det journalsystem som används på sjukhusen, inte av Siemens som en gång levererade det. Under tiden har Siemens nämligen köpts upp av amerikanska Cerner, en jätte inom vårdsystem vars flaggskepp är systemet Millennium. Nu ska Melior uppgraderas till Melior+ vilket av vissa personer som CS talat med ses mer som en variant av just systemet Millenium än av Melior. 
  • För det andra passar Region Skåne också på att konsolidera sitt journalsystem ute i vårdcentralena, PMO, med det journalsystem som används i sjukhusen så att Melior+ införs också där. PMO levereras dock av en helt annan leverantör, nämligen CGM. 
  • Våren 2014 aviserade Region Skåne att PMO skulle skrotas och att ett nytt journalsystem skulle upphandlas efter att PMO mötts av omfattande kritik från den skånska vårdpersonalen. Men i stället planeras alltså ett byte utan upphandling. 
  • Kontentan av allt detta är också att Region Skåne, som CS tidigare rapporterat, nu tvekar om att vara med i den stora upphandling som planerats tillsammans med Stockholms läns landsting och Västra Götalands-regionen och som är tänkt att innebära en rejäl modernisering av vårdsystemen.