eu klubba
Günther H. Oettinger, ledamot i EU-kommissionen, och Andrus Ansip, EU-kommissionens vice ordförande. Foto: Jacques Grissmayer (CC), Kaupo Kikkas (CC), montage.

Den digitala tekniken har i grunden förändrat våra liv, våra beteendemönster, våra behov och våra krav. I dag använder mer än hälften av alla européer sina bärbara apparater, smarta telefoner, surfplattor eller laptoppar, för att ta sig ut på internet. Andelen är ännu högre för ungdomar.

Mentaliteten håller också på att förändras. I dag anser 22 procent av européerna att olaglig nedladdning är acceptabel om det inte finns något lagligt alternativ i deras land. Men européerna är också beredda att betala för lagligt material och gör det i allt större utsträckning.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

I Sverige betalar 49 procent av befolkningen för att titta på filmer och tv-serier genom att prenumerera på en nättjänst eller genom att köpa eller hyra filmen eller serien. Av dem som i nuläget inte prenumererar på filmer, serier eller annat digitalt innehåll men funderar på att göra det, anser 29 procent att en viktig faktor för beslutet är att kunna ta med sig dessa tjänster när de reser inom EU.

Läs också: Läckta dokument: EU-kommissionen gör kovändning om geoblockering

Marknaden för lagligt material har enorm potential, och det är en marknad som inte känner några nationsgränser. Problemet är att EU:s upphovsrättslagstiftning i princip inte har ändrats alls sedan den först utarbetades för 15 år sedan, när den digitala revolutionen just hade börjat. Många delar av den är helt enkelt föråldrade.

Vi är båda medvetna om att upphovsrättsdebatten väcker starka reaktioner. Det finns ett mycket stort avstånd mellan dem som inte vill ändra det nuvarande systemet alls och dem som vill göra om det i grunden. Men vi måste vara tydliga och realistiska: upphovsrätten är en viktig förutsättning för kreativitet och kulturell mångfald, och det är även principen om en skälig ersättning till dem som skapar kultur i den nya digitala världen. Därför vill vi ha evolution, inte revolution.

Vår reform bör gå ut på balanserade, målmedvetna regler som ger människor bättre tillgång till det kulturella material de vill ha och samtidigt belönar dem som skapar det eller investerar i produktionen av det. Våra övergripande mål är att modernisera reglerna så att europeisk kultur kan nå en större publik, stimulera den kulturella mångfalden och skapa fler möjligheter för kulturskaparna.

För sju månader sedan lade vi fram vår strategi för en digital inre marknad, och nu är vi redo att gå till verket. I dag lägger EU-kommissionen fram sitt första lagförslag om upphovsrätt. Det är utformat för att låta alla dem som betalar för nättjänster i ett EU-land, oavsett om det är e-böcker, musik, spel, filmer, tv-serier eller sport, använda tjänsterna när de reser i ett annat EU-land. Det är ofta omöjligt i dag. Vi vill se en ny europeisk rättighet att kunna ta med sig material från nättjänster till andra EU-länder.

Det här är en verklig förändring, som beslutet att avskaffa roamingavgifterna tidigare i år. Vi vill att européerna ska märka att det har blivit bättre redan 2017. Vi behöver gå snabbt fram i samarbete med våra lagstiftningspartner, det vill säga Europaparlamentet och EU-länderna i rådet.

I dag lägger vi också fram en politisk färdplan där vi stakar ut riktningen för resten av de planerade upphovsrättsreformerna. Fler förslag ska läggas fram under våren 2016. Förutom gränsöverskridande frågor ska vi också ta upp stöd till utbildning och forskning där upphovsrättsskyddat material används, eftersom det är avgörande för EU:s framtid.

Läs också: Klart: Ingen blockering av The Pirate Bay

En annan fråga är piratkopiering. Upphovsrätten måste genomdrivas med kraft om vi ska få bukt med den piratkopiering i kommersiell skala som grasserar i EU i dag och utarmar våra kreativa branscher.

Vi vill också se en rimligare ersättning för dem som skapar eller investerar i skapande när deras verk används på nätet. Vi kommer att utforska de bästa lösningarna för det ändamålet.

Vi vet att vissa är oroliga för våra reformplaner: till exempel filmskapare som vill bevara affärsmodeller som bygger på territorieuppdelade rättigheter. Vi ska vara tydliga: vi vill inte ändra på något som fungerar och vi vill inte tvinga fram alleuropeiska licenser. Vi har diskuterat det här med kulturskaparna och alla andra debattörer för att nå en balanserad lösning och se till att upphovsrätten fortsätter att understödja kulturellt skapande i den digitala eran. Det är i dag viktigare än någonsin att skapa rätt förutsättningar för att låta européerna upptäcka och ta del av kultur på nya, digitala vägar.

Andrus Ansip 
EU-kommissionens vice ordförande, ansvarig för den digitala inre marknaden

Günther H. Oettinger 
ledamot i EU-kommissionen, ansvarig för den digitala ekonomin och det digitala samhället.