telefon

Det framkommer när Post- och Telestyrelsen, PTS, presenterar sin stora rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet 2015.

48 procent av de svenska hushållen saknar idag fast telefon. Och blickar man bakåt ser man att utvecklingen går snabbt. 2013 angav endast 31 procent att de skrotat hushållets fasta telefon. 2005 hade i princip alla hushåll kvar sin fasta telefon.

Variationen är stor mellan olika åldrar. I åldersklassen 21–30 år saknar 74 procent fast telefoni, medan andelen 61–75-åringar som saknar fast telefon är 24 procent.

Läs också: Nu kan du ringa gratis med Whatsapp - så gör du

Bland de fasta telefoner som finns kvar är det allt fler som använder ip-telefoni. 34 procent av de som svarat att de har fasta telefonen kvar använder ip-telefoni.

Givetvis är det att folk använder mobilen istället som är den huvudsakliga orsaken till minskandet, men i kölvattnet av fasttelefonidöden ökar också användandet av internettelefoni, som exempelvis Skype och Viber.

Av de svarande säger 52 procent att de använt internettelefoni via dator eller surfplatta, vilket kan jämföras med 47 procent 2013. Andelen som använder dessa tjänster för att ringa till fasta och mobila telefoner har ökat från 27 procent 2013 till 42 procent 2015.

Läs också: Inget stoppar telebranschens fulaste fiskar - fulsäljet ökar och äldre drabbas värst

PTS har i sin rapport, som tagits fram i samarbete med Sweco, frågat 4 000 personer i åldrarna 16 till 75 år om hur de använder telefoni och internet. Rapporten görs vartannat år med syftet att undersöka kommunikationsvärlden ur ett konsument- och efterfrågeperspektiv. Hela rapporten kan läsas här.