Lars Danielsson

Svenskgrundade Qlik har varit en raket på beslutsstödshimlen under flera år. Och trots lite gnissel i maskineriet, i form av en Gartnerundersökning om vad kunderna tycker, så ser det ljust ut.

Qlik har med Sense lyckats lansera en ny beslutsstödsplattorm som väcker intresse, samtidigt som den äldre plattformen Qlikview fortfarande står sig stark.

Med nyligen lanserade version 12 av Qlikview används samma analysmotor i båda plattformarna. Det betyder, bland annat, två saker. För det första blir det enklare att återanvända lösningar mellan plattformarna, eftersom båda kan utnyttja samma analyslager (ungefär datakällor som är förberedda för analys). För det andra blir Qliks utvecklingsarbete enklare, eftersom det blir färre komponenter att hålla reda på.

Läs också: Här vill unga it-proffs helst jobba

Då ser väl allt rimligtvis lugnt ut för Qlik? Nja, det finns alltid anledning till oro för mjukvaruleverantörer.

Att det blir enklare att blanda Qlikview och Sense innebär troligtvis att fler kunder kommer att fundera på att byta ut Qlikview. Och om kunderna funderar på att byta ut Qlikview så är det rimligt att tro att de även tittar på konkurrenters lösningar. Frågan är hur Qlik står sig i sådana jämförelser.

Qliks styrka är en bred portfölj av pragmatiska lösningar på en mängd olika beslutsstöds- och dataanalysproblem. Men den som vill ha spetslösningar inom specifika områden kan hitta attraktiva alternativ.

Ett exempel är Tableau som utmärker sig för visualiseringslösningar som tilltalar många. Ett annat exempel är att satsa på mer renodlade Hadooplösningar om man har att göra med gigantiska datamängder. Eller renodlade lösningar för strömmande data om huvudfokus ligger på snabba analyser av stora mängder data som passerar förbi.

Qlik har ett pragmatiskt förhållningssätt till big data, men ingen tydligt uttalad strategi för kunder som vill fokusera på det området. Är det rätt strategi eller missar Qlik tillfällen?

Det får framtiden utvisa.

Läs också: Det gnisslar i maskineriet för framgångssagan Qlik - så ska trenden vändas

En annan fråga gäller om det är en stor nackdel för Qlik att behöva ta hand om de existerande kunderna i övergången från Qlikview till Sense. Så skulle företagets representanter aldrig uttrycka det, men i praktiken finns risken att det blir huvudfokus de närmaste åren. Och om det blir så lär Qlik ha mindre kraft att locka nya kunder.

Det finns många frågetecken kring Qlik. Det som kan ge framgång för företaget är att introduktionen av den nya plattformen Sense av allt att döma har blivit lyckad.

Räcker det?