I centrala Helsingborg bjuder kommunen sedan ett par år tillbaka på gratis internetuppkoppling på tio platser, och fler ska det bli. Det har retat upp teleoperatörerna som anmält kommunen till Konkurrensverket.

Men myndigheten ser faktiskt inga problem med att kommuner erbjuder gratis-wifi – så länge det inte blir för populärt eller för stort.

Beslutet grundar sig på att få kommuninvånare utnyttjar gratissurfen. När Konkurrensverket analyserat trafiken visar att den ligger på under tre procent av de datamängder som går via teleoperatörernas nät i samma områden.

Läs också: Inför valet lovade politiker landet runt gratis wifi på gator och torg. Var det bara valfläsk?

Konkurrensverket har inte satt något tydligt tak för när ett kommunalt nätverk är för stort, eller tar för stor andel av marknaden. Det enda de kan konstatera i nuläget är att Helsingborgs verksamhet inte bryter mot reglerna.

helsingborg
Foto: Joakim Jardenberg (CC)

– Det vi säger idag är att här är det inte tillräckligt omfattande. Vi har egentligen inte uttalat vart gränsen går för att konkurrenssituationen ska bli sådan att vi vill dra ärendet vidare till domstol, säger Johan Jonzon som är föredragande i ärendet på Konkurrensverket.

I sitt beslut går de inte bara på hur många surfzoner som en kommun byggt, det handlar också om hur mycket de faktiskt används. I Helsingborg går en ytterst liten del av datatrafiken via de kommunala wifi-näten i förhållande till via teleoperatörerna, och då är det inte tal om någon snedbriden konkurrens.

– Ett sätt att visa det är så klart att mäta data, och omvandla det till minskade intäkter. Om det är jättestora nät, men det inte går någon data genom dem så påverkar det kanske inte konkurrenssituationen. Men typiskt sett hänger det ihop: om nätverken blir större går det mer data genom dem, säger Johan Jonzon.

Läs också: Storbråk om fiber i kommunerna – branschen och stadsnäten i öppen konflikt

Enligt Konkurrensverket finns det idag liknande zoner i ett 20-tal svenska kommuner, men Helsingborg är det första fallet de prövat. Om tjänsterna växer sig mer populära och på allvar börjar ta datatrafik från privata krafter kan myndigheten mycket väl tänka sig att dra dem inför rätta.

I en debattartikel skriver Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och PTS generaldirektör Göran Marby att de visserligen anser att Helsingborg bryter mot kommunallagen, men att det inte finns skäl att ingripa eftersom verksamheten inte påverkar privata aktörer:

”Vi har inga invändningar mot att kommuner genomför digitala satsningar för att vara attraktiva för såväl invånare som besökare. Sådana satsningar bör emellertid inte växa sig så stora att de får en betydande marknadspåverkan”, skriver de.