outsourcing

Den svenska marknaden för outsourcing förväntas växa under de kommande åren, men utvecklingen kräver att bolagen tänker nytt. Det visar en prognos från Gartners analytiker Gianluca Tramacere, som mäter temperaturen på den nordiska outsourcingmarknaden.

Det är molnet, grundläggande it-infrastruktur och mobilitet växer de närmaste fyra åren, medan klassiska områden som datacenter- och desktopoutsourcing kommer att gå tillbaka.

Konkurrensen bland leverantörerna är stor, men det är inte priset som avgör vem som blir vinnare.

– Numera är kvalitet viktigast, det går inte att konkurrera med pris. Tillväxt får du genom att visa kunden att du kan sköta deras förändring. Globala företag behöver vara höginnovativa i dag för att fortsätta uppnå tillväxt, och kostnaden för it får inte påverka marginalen, säger Gianluca Tramacere.

Läs också: Därför behöver du hälsa på hos företaget du ska outsourca till – och så ska du göra

CGI:s Sverigechef Pär Fors säger att marknaden i dagsläget är god både inom infrastruktur och applikationer. Det finns också en ökad efterfrågan på offshoring och många företag ser också över sin it som helhet.

– Vi ser en tydlig trend att både privata företag och offentlig sektor vill minska antalet leverantörer eftersom det är lätt att it tappar kontrollen och kostnaderna då galopperar iväg, säger Pär Fors.

Att it verkligen blivit affärsdrivande på riktigt driver också på efterfrågan.

– It blir en styrelsefråga på ett helt annat sätt än tidigare. It påverkar hela företagets sätt att agera och man måste investera för att skapa en bra affär. Samtidigt är kraven på kvalitet större än någonsin eftersom konsekvenserna av fuckups blir väldigt stora i dag.

Karin Schreil Jonsson
Karin Schreil Jonsson.

Karin Schreil Jonsson är Sverigechef på Fujitsu, ser en hårdnande konkurrens bland leverantörerna i Sverige.

– Den svenska marknaden är tuff. Alla är här. De globala spelarna, de indiska spelarna och de lokala. Dessutom är det många nischbolag som växer upp, samtidigt som det även sker en konsolidering, säger hon.

En av orsakerna till att många flockas här är att det finns många bolag som tidigt lade ut sin it.

– Outsourcingmarknaden i Sverige är förhållandevis mogen. Många bolag är inne på tredje eller fjärde generationens outsourcing, och det har gjort att det finns duktiga kravställare. Företagen efterfrågar mer än en aktör som bara kan hjälpa dem att spara pengar. De vill gärna ha en partner som kan hjälpa dem att blicka framåt, säger hon.

Läs också: Evry och Tieto pressas när indierna ökar takten – så ska de nordiska bolagen överleva

– Sedan finns det fortfarande många applikationer och tjänster som kan läggas ut, både inom privat och offentlig sektor. Finanssektorn driver fortfarande mycket i egen regi.