doktor

På nyårsdagen är tekniken på plats för att boka in de första videomötena på fyra vårdcentraler i Stockholm. Där drar verksamheten igång som pilot under januari men innovationslandstingsrådet Daniel Forslund, Liberalerna, är tydlig med att det inte betyder pilot som i testverksamhet.

– Det här ska på sikt införas på alla vårdcentraler och sjukhus i hela länet, säger han.

Redan under våren 2016 kommer alla andra intresserade vårdcentraler i länet kunna erbjuda videomöten, och mot slutet av nästa år kan breddinförandet komma i gång på allvar. Under 2017 ska videomöten vara en naturlig del av sjukvården i Stockholms läns landsting.

Under pilotperioden kommer landstinget också att teckna avtal med en leverantör för att få en teknisk plattform på plats. Daniel Forslund lyfter fram att det redan finns leverantörer som har löst de tekniska problemen med identifiering och liknande, och att landstinget därför inte behöver utveckla detta själv.

För att göra videomöten möjliga har det krävts en hel del politiska beslut kring ersättningsmodellerna. Tidigare har vårdcentralerna fått 60 procent av sin ersättning från fysiska möten med patienter vilket har bromsat utvecklingen av e-hälsotjänster och virtuella vårdbesök enligt Daniel Forslund.

– Nu ska videobesöken ersättas på samma sätt som fysiska besök i piloten, och vi har förändrat hela modellen så att en betydligt större del av vårdcentralernas ersättning är fast – det ska ge dem möjlighet att inte bara jaga patienter utan att investera långsiktigt, säger han.

Läs också: Doktor på nätet och diagnos gjord av superdatorn – när är framtidens vård här?

Parallellt med utrullningen av videomöten i vården så skärper landstinget också kraven på digital tillgänglighet.

– Från första januari kräver vi att vårdcentralerna ska erbjuda webbtidbokning och att det ska gå att förnya sina e-recept på nätet. Vi inför också en incitamentspott för dem som erbjuder fler tjänster än den basnivån. De som satsar på smart teknik ska få ytterligare pengar.

Vad är den viktigaste anledningen att införa videomöten? 
– Patientperspektivet först och främst. Det är en valfrihetsreform – tidigare har vi fått välja vilken vårdcentral vi ska besöka och nu ska vi få välja hur vi besöker den. I stället för att behöva gå genom samma trånga dörr har vi nu fyra dörrar – fysiskt möte, videomöte, e-tjänst eller telefonsamtal.

Läs också: Region Skåne uppgraderar vårdsystem utan upphandling – leverantörer i uppror

Men bara för att man kan boka videomöte blir ju inte doktorerna fler – finns det inte risk att det blir långa väntetider? 
– Det är ju en oro man kan ha men jag tror inte det ökar pressen på vården. Det här gör inte att fler söker, folk går inte till vården i onödan. Däremot tar den här typen av besök bort en del administration – tiden för att ta betalt och visas till undersökningsrum försvinner. Tekniken avlastar vården. Dessutom tror jag att människor söker vård lite tidigare när det blir enklare och då hinner de inte bli svårare sjuka, säger Daniel Forslund.

Fakta

Pilotverksamhet en som startar i januari nästa år med fyra vårdcentraler i Hässelby-Vällingby medfinansieras av Vinnova. Andra vårdgivare kan anmäla intresse för att delta i en utvidgad försöksverksamhet under våren 2016. Därefter utvärderas införandet och införs stegvis i länet under 2016 och 2017.