Kickstarter

De momsfria dagarna är snart över för Kickstarter och andra crowdfundingsajter. I november kom EU:s medlemsländer överens om att den som köper en vara via crowdfunding ska betala moms, och snart kommer Skatteverket att gå ut med ett liknande ställningstagande för svenska företag.

Det finns en tydlig trend på Kickstarter och andra crowdfundingsajter: allt fler använder plattformarna för att lansera och sälja färdiga produkter. I praktiken handlar det snarare om att förköpa en produkt än att stötta utvecklingen – fast i dag är ett sådant köp helt momsfritt.

Läs också: Vart tionde Kickstarter-projekt som finansierats misslyckas

– Om man ger någonting men inte får någonting tillbaka är det en gåva. Men om man ger något och vill få något tillbaka, då köper man en tjänst eller vara, säger Kerstin Alvesson som är rättslig expert på Skatteverket.

Den här typen av kampanjer där en person får en vara eller tjänst i utbyte mot sin gåva kallas ”reward-based crowdfunding”, och under ett möte i november bestämde EU:s momskommitté enhälligt att sådana transaktioner ska beskattas. Riktlinjerna är inte någon lag, utan snarare en överenskommelse mellan medlemsländerna – men Sverige kommer att följa dem.

– Vi delar inställningen som EU-kommissionen har lagt fram, och Sverige har ställt sig bakom de här riktlinjerna. Inom kort kommer vi att gå ut med ett ställningstagande som förklarar hur Skatteverket tolkar riktlinjerna, säger Kerstin Alvesson.

Det finns ingen exakt formulering om vilka belöningar som kommer att momsbeläggas, det får avgöras från fall till fall. Men Skatteverket kommer inte att bry sig om symboliska gåvor som klistermärken eller pins – och i vissa fall kan även dyrare gåvor vara okej, det beror på sammanhanget.

– Det man får ska stå i relation till det man ger för att det ska beskattas. Om man ger bidrag på en miljon och får en kamera i kompensation, då är den symbolisk i förhållande till summan man gett, säger Kerstin Alvesson.

Skatteverket kontrollerar svenska företag, och momsen baseras på reglerna i landet där kunden finns. En svensk kund som förköper en vara av ett svenskt företag betalar de sedvanliga 25 procenten. Eftersom hela EU ställt sig bakom momskommitténs riktlinjer kommer sannolikt alla medlemsländer att införa moms på crowdfunding inom den närmaste framtiden.

Svenska crowdfundingsajten Fundedbyme kommer inte att påverkas nämnvärt av reglerna, de slutar med reward-based crowdfunding till årsskiftet och övergår helt till andra modeller. Men företagets vd Daniel Daboczy ser positivt på att EU och Skatteverket gör reglerna tydligare. Även om han tror att det i vissa fall kan göra det svårare för små aktörer.

Läs också: En idé om ett code camp i Spanien med kompisarna blev en kioskvältare

– Jag tror att det kan bli krångligt när man ska övertyga Skatteverket att det är en donation i dag, och det kanske blir produktleverans först om två år. Jag tror att det skulle bli en ganska stor smäll för en 18-årig entreprenör som ska bygga ett brädspel att betala moms för en vara som inte ens existerar ännu, säger han.

Ställningstagandet där Skatteverket berättar exakt hur de tolkar riktlinjerna kommer troligen i början av januari. Myndigheten kan inte uttala sig om huruvida de kommer att påverka befintliga Kickstarter-kampanjer.

– Vårt mål är att företag och privatpersoner ska ha möjlighet att göra rätt och därför går vi ut med ställningstaganden, säger Kerstin Alvesson.