Opinion

Intresset för bredband är stort i Sveriges kommuner. I många kommuner finns också viljan att bidra till utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. Det är ett intresse och en vilja som vi kommersiella mobiloperatörer både är glada för och delar. Vi samarbetar nära med kommunerna i frågor som rör exempelvis hyra av fiber och bygglov för nya mobilmaster.

Det är positivt att Sveriges kommuner är villiga att satsa tid och resurser på att bidra till ökad tillgång till bredband. Men för att det engagemanget ska ge så stor positiv effekt som möjligt är det viktigt att insatserna sätts in där behoven är som störst.

Läs också: Konkurrensverket: Kommunalt gratis-wifi är okej – så länge inte för många använder det

Kommuners utbyggnad av gratis surfzoner i innerstadsparker och längs stadskärnornas shoppingstråk är tyvärr ett exempel på missriktat engagemang. I svenska tätorter är tillgången till trådlös uppkoppling via några av världens mest avancerade mobilnät till, i europeisk jämförelse, låga priser redan mycket god. De kommunala medel som hittills har lagts på innerstädernas gratissurfande skulle göra större nytta i de områden där det i dag saknas kommersiella förutsättningar för utbyggnad av mobilnät och där det därför saknas god tillgång till trådlösa tjänster. Sådana kommunala insatser skulle – i motsats till gratis surfzoner i stadskärnor – bidra till att minska de digitala klyftorna inom kommunerna och i Sverige.
Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.


Mot denna bakgrund välkomnar vi Konkurrensverkets besked om att kommunala surfzoner saknar stöd i kommunallagen och att de är förenliga med konkurrenslagen endast om de är begränsade i sin omfattning och inte har en betydande marknadspåverkan.

Vi hoppas på fortsatt stort och välriktat kommunalt bredbandsengagemang och att vi tillsammans med Sveriges kommuner ska fortsätta att bygga ut världens bästa mobilnät i hela Sverige.

Carl-Johan Rydén
reglerings- och public affairsansvarig, Tele2 Sverige
Ulf Emanuelli
public affairsansvarig, Telenor Sverige