Med tjänsten Personligt webbmöte ville Försäkringskassan låta kunder livechatta med handläggare, via webbkameran. En anställd på myndigheten anmälde kameraanvändningen och Datainspektionen ger nu den anställde rätt.

Handläggare ska inte behöva filmas med webbkamera på det sättet som det sker i dag.

– Vi har tagit ställning till hur tjänsten används i dag. Och i dag är det inte frivilligt för handläggaren samt att det inte framgår vilka begränsningar Försäkringskassan lägger på användningen. Då har vi kommit fram till att den personliga integriteten väger tyngre än arbetsgivarens behov, säger Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen.

Läs också: Doktor på nätet och diagnos gjord av superdatorn – när är framtidens vård här?

Tidigare har Försäkringskassan sagt att tjänsten kan väljas bort, av såväl kunden som handläggaren. Men anställda har ändå uttryckt oro över kameraanvändningen. Det har funnits en rädsla att missnöjda kunder kan filma möten, sprida det vidare och på så sätt kan handläggaren riskera att hamna i en utsatt situation.

webbkamera
Foto: Asim18 (CC)

En av punkterna som Datainspektionen tagit fasta på är att myndigheten inte frågat alla anställda om lov. Samtycke är ett måste enligt paragraf 22 i kameraövervakningslagen. Detta gör att en anställd kan komma att arbeta framför en webbkamera under stora delar av sin arbetsdag.

– Även om Försäkringskassan inte spelar in bilder och inte har ett intresse av att övervaka de anställda, kan kunder lätt spela in och sprida bilder vidare vilket ökar risken för integritetskränkning, säger Katarina Högquist.

Försäkringskassan måste nu upphöra med att använda webbkameror så som det går till i dag.

– Vi fick beskedet i går eftermiddag och vi har fram tills den 8 januari på oss att besluta om vi ska överklaga. Fram tills dess fortsätter vi med tjänsten personligt webbmöte", säger Max Wallenberg, pressekreterare på Försäkringskassan.

Läs också: Hur e-läget med statens digitala tjänster? Computer Sweden reder ut

Kund- och patientmöten via webbkameror är ett område som kommer allt mer. Datainspektionens granskning gäller enbart Försäkringskassans användning och om kameraövervakningslagen var tillämplig. Samtidigt säger Katarina Högquist att lagen inte är anpassad efter den situation som gäller i ärendet. Här är kameran mer en kommunikationsservice än en övervakningskamera.

– Det är lagstiftaren som får titta på om lagen behöver ses över. Men som det ser ut nu så är det inte så att