Alla vinklar på kartan anges i militära ”mils” och inte grader. För NATO- och modernt svenskt bruk är en mils 1/6400 av en cirkel, vilket är 0,056 grader eller cirka en milliradian. Man har valt 1/6400 för att förenkla matematiken, eftersom en milliradian egentligen är 1/6283 av en cirkel. Det gamla svenska vinkelmåttet ”streck” definieras som 1/6300 av en cirkel, men används inte längre. Det är ungefär som flygvapnet, som anger höjder i meter och inte fot som civilflyget.

Archer skulle fungera i totalt mörker, var kravet. Det är RWS-systemet som ger nattseende. Så här ser en typisk bild på RWS-skärmen ut, dock ej från Archer utan från den kanadensiska pansarvagnen Stryker.

alt
Foto:Soldiersmediacenter, CC.

Laddning

Archer

Laddningen av magasinen sker från två håll. Krutladdningarna (modulerna, eng: charges) fylls på i en laddstation (L) på fordonets vänstersida och hamnar i magasinet, medan granaterna fylls på från höger. Vid varje laddstation finns en arbetsstation (As) som visar vad som ska fyllas på och vid påfyllningen får soldaten kvittera. I detta fall visas Charge Panel (As). Laddstationen har sensorer som läser av vad som fylls på. Om fel materiel fyllts på, går det inte att slutföra operationen.

Acher
Här ses vapnet bakifrån. Den runda luckan i mitten är skruven i eldrörets bakstycke. Vid skjutning öppnas skruven och en granat kommer ned från förrådet till höger och skjuts in i eldröret. Därefter kommer lämpligt antal laddningar ned från förrådet till vänster och skjuts in. Bakstycket stängs och krutet antänds. Detta kan upprepas på dryga sex sekunder.

När skotten tar slut måste de fyllas på med ett ammunitionshanteringssystem. Det är utfört som en 20-fotscontainer lastad på ett ammunitionsfordon. En container rymmer ungefär hundra granater (om 47 kilo stycket), laddningar och tändrör. När det är dags, dockar fordonen mot varandra, varefter ammunitionen flyttas över med en liten kran.

Vapnet innehåller 21 granater, men kan enligt specifikationerna vid kontinuerlig eld fyra av 54 skott på 35 minuter. Det klarar man genom att ladda om magasinen under tiden. En omladdning tar bara 7-8 minuter med en tränad besättning.

Eldröret slutar ganska långt fram i utrymmet. Det är avsiktligt eftersom det slår tillbaka av rekylen.

Archer

För att eldröret inte ska slå tillbaka för långt med en kraft som kan vrida fordonet, dämpas det av hydrauliska rekylbromsar. Dessutom sitter en mynningsbroms längst fram på eldröret, som riktar om krutgaserna bakåt, för att med reaktionsverkan ta upp en del av rekylen och den vridande kraften.

Verkan i målet

Archer
Laddnings- och granatattrapper som nyttjas vid intrimning av Archer.

Rätt granat ska hamna på rätt plats vid rätt tidpunkt. Annars gör den ingen nytta. Archer kan hantera modern ammunition. Till exempel svenska Bonus, avsedd för stridsvagnsmål, eller den GPS-styrda M 982/Excalibur som träffar rätt även efter 50 kilometers färd. Märk väl att det finns elektronik i granaterna som överlever 16000 g acceleration vid avskjutningen. Granaterna behöver elkraft och det får de från en kondensator och ett batteri som laddas induktivt på 0,2 sekunder av PIK-systemet, precis vid skjutningen, då även målkoordinater överförs. Strömmen ska dessutom räcka till styrservon under de 3,5 minuter som Excalibur kan flyga. Det är tack vare den moderna ammunitionen som kan fälla ut vingar som Archer kan skjuta 40-50 kilometer. Med gammaldags ”dum” ammunition, i vissa fall sådan som användes redan under andra världskriget, kommer man bara 25-30 kilometer.

Läs också: ”Skjut ner drönarna innan drönarkriget är här”

De vita ”kaffeburkarna” i lådan är modulariserade krutpaket, så kallade laddningsmoduler (eng: charges). Magasinet lagrar sex och en halv modul i vart och ett av de 18 laddningsutrymmena. Genom att variera antalet kaffeburkar kan man variera utgångshastigheten och därmed räckvidden. Det största antal man kan stoppa in bakom en granat är sex och en halv. Ammunitionsförrådet i Archer bär med sig 117 moduler i storlekarna en och en och en halv, vilket räcker gott till 21 granater, eftersom inte alla skjuts med full laddning. Då blir det moduler över som kan nyttjas genom att systemet kombinerar ihop dessa.

Att förvirra Fi

MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) handlar om att förvirra fienden genom att flera granater detonerar samtidigt på samma ställe, utan att fienden hinner förflytta sig och komma i skydd, med större förstörelseverkan som resultat. Archer kan automatiskt skjuta samma granattyp med olika laddningar, vilket ger olika utgångshastigheter och genom att elevera eldröret i olika höjder kan flera granater avskjutna efter varandra landa samtidigt på samma ställe. Laddningens kraft kan varieras i sju steg med olika antal kaffeburkar, av vilka ett steg är ett halvt steg, varför man kan fyra av upp till 12 olika kraftiga laddningar.

Alternativt kan flera Archer samordnas i MRSI och skjuta så att flera granater landar samtidigt. Man anger inte skjuttiden för systemet, man anger landningstiden istället, så kallad time on target.

Sida 3 / 4

Innehållsförteckning

Fakta

Dimensioner
Bredd: 3,0 m
Höjd: 3,4 m
Max. elevation: 10,6 m
Längd: 14.3 m (som ett RC-lok)
Totalvikt: 33 ton

Haubits
Kaliber: 155 mm
Pipans längd: L52 (0,155 x 52 = 8,06 m)
Elevation: –1° till +70°
Sidled: –85° till +85°
Magasin: 21 skott, 117 modularladdningar
Eldhastighet (salva): 3 skott/20 s = 1/6,67 s
Eldhastighet (intensiv): 21 skott/3,5 min = 1/10 s
Eldhastighet (kontinuerlig): 54 skott/35 min = 1/39 s
Räckvidd: 35–50 km beroende på ammunition
Klargörning: 20 s
Ur strid (brösta upp): 20 s
Eldledning: Dag- och nattförmåga

Mobilitet
Drivning: Volvo A30E med 6-hjulsdrift
Motoreffekt: 252 kW/340 hkr
Hastighet: 70 km/t
Aktionsradie: 500 km. På ett dygn kommer man från Haparanda till Lund.
Bränsletankens rymd: 400 l
Största motlut: 30°
Snö-vattendjup: 1 m
Frigång: 0,4 m