Det går bra för Microsofts affärssystem AX just nu – men det kan paradoxalt nog skapa problem för tillväxten framöver. Antalet konsulter med AX-kompetens hänger nämligen inte med. Enligt siffror från konsultföretaget Herbert Nathan finns det runt 600 AX-konsulter i Sverige – men behovet är nästan det dubbla, 1 000 konsulter.

Evry är en av de leverantörer som söker AX-konsulter just nu.

– Vi jobbar framför allt med två vägar för att öka vår förmåga – dels försöker vi locka över konsulter med erfarenhet av andra affärssystem som relativt snabbt kan komma in och lära sig en ny produkt, dels rekryterar vi in unga i branschen som får gå bredvid, säger Joakim Hugosson, ansvarig för affärssystemsverksamheten på Evry.

Läs också: Excel-arken har tagit slut – nu vill massor av företag ha nya affärssystem

Också på Four One, ett litet konsultföretag som är helt specialiserat på just Microsoft AX, pågår rekrytering hela tiden konstaterar vd:n Rolf Hedendahl.

– Det är inte helt lätt att få tag i folk. Själva har vi inte så stor omsättning men jag ser många ute i branschen som rör mycket på sig. 

microsoft ax

Även Four One arbetar med att försöka hugga nyexaminerade och lära upp dem själva för att få in ny kompetens. Men bristen slår ändå inte så hårt mot Four One konstaterar Rolf Hedendahl.

– Nej, vi är ett renodlat expertföretag och gör så mycket jobb som vi mäktar med – nu har vi i och för sig behövt säga nej till uppdrag för första gången och det är ju lite bittert.

Däremot finns risken att det begränsar marknaden konstaterar han.

– Om det fanns fler konsulter kanske Microsoft kan sälja fler system – det är ju svårt om alla har fullt upp.

Jonas Andersson, upphandlingsexpert på Herbert Nathan, håller med om att kompetensbristen hämmar tillväxten för Microsoft AX.

– Det gör den på två sätt, dels begränsar tillgången på konsulter antalet implementeringar, dels påverkar den de implementeringar som redan är igång och som får problem när det inte finns tillgång på konsulter. Det sprids sedan och gör att AX får en stämpel som ett problematiskt system – och där är vi redan.

Läs också: Svenska företag ratar jättarnas affärssystem – tacka finanskrisen för det

Något som ytterligare spär på bristen på AX-konsulter är att varje implementering i dag kräver mer än för några år sedan.

– Det har blivit en mer funktionellt utvecklad produkt med mer bredd och djup och det innebär att det krävs fler konsultkompetenser för att implementera det i dag än tidigare, säger Joakim Hugosson på Evry.

Enligt Jonas Andersson har AX minst fördubblat sin funktionella omfattning de senaste fem sex åren.

– Kombinerat med den begränsade tillgången på konsulter hämmar det utvecklingen ytterligare.

Fakta

Marknadsandelar för affärssystemleverantörer i Sverige: 
SAP 17 procent
Visma 11 procent
Microsoft 11 procent
Infor 10 procent
IFS 9 procent
Unit4 9 procent
Jeeves 6 procent
Oracle 5 procent
IBS, Hogia och Monitor ligger samtliga på mellan 2-3 procent
Övriga 15 procent

Källa: Radar