Samsung

Anställda, och deras familjer, har sedan 2007 fört en kamp mot Samsung och företagets fabriker där halvledare tillverkas. Arbetare vid fabriken anklagare ägarna för att i tillverkningsprocessen använda kemikalier som orsakar olika sjukdomar, däribland leukemi. Nu har det sydkoeranska företaget gått med på att öppna fabrikerna för en inspektion, skriver IDG News.

En oberoende kommitté har utsetts av företaget tillsammans med två grupper som företräder de anställda och deras anhöriga. Den ska granska anläggningarna och föreslå förbättringar. Kommer kommittén med några förslag har Samsung lovat att implementerar dem.

Läs också: Ny wifi-teknik fixar mobiltäckningen inomhus – men operatörerna segar

Samsungs roll och användningen av kemikalierna kom upp i ljuset efter att en tidigare anställd avlidit i cancersjukdomen. Företaget säger själva att inspektionen är den slutliga åtgärden. I somras inrättade Samsung en fond på 83 miljoner dollar som skulle användas för att hjälpa arbetare som drabbats och deras familjer. Mer än 150 personer har ansökt om stöd, varav hundra har fått ekonomisk hjälp, berättade företaget i ett uttalande.

I augusti erkände Samsung att vissa anställda drabbats av sjukdomar som var svåra att behandla, antingen under anställningen eller när den upphört. Förvaltningsdomstolen i Seoul sa i ett domslut att de hittat ett betydande orsakssamband mellan leukemi och arbetsförhållandena på halvledarfabriken. Ett beslut som Samsung respekterar samtidigt som de påpekar att domstolen inte hittat någon vetenskaplig korrelation mellan arbetsmiljön och sjukdomen.

När företaget gav beskedet om en inspektion av deras verksamhet sades inget om orsakerna till sjukdomsfallen.

Läs också: Telefonerna har blivit bra nog – vad ska Apple och Samsung hitta på nu?

En av de två grupper som representerar de anställda säger att det fortfarande finns frågor som inte är utredda mellan dem och Samsung. Som till exempel kompensationen till arbetarna och krav på en ursäkt till de drabbade.

”Det Samsung vill göra nu är att säga att alla problem är lösta. Och nej, det är inte sant”, säger Jeong-ok Kong, talespersonen för gruppen.