apple campus
En datorgenererad bild av Apple Campus 2, företagets nya huvudkontor, som just nu håller på att byggas i Kalifornien.

Apple har under årens lopp fått en del kritik för brister vad gäller it-lösningar för företag. Men det har gått hyfsat bra för Apple ändå på företagsmarknaden. Enligt företagets vd Tim Cook omsatte Apple under ett års tid, fram till och med juni 2015, 25 miljarder dollar, cirka 213 miljarder kronor, på företagsmarknaden. Det är 13 procent av den totala omsättningen.

Frågan är om företaget kommer att lägga kraft på att anpassa sina produkter till företagskrav, till exempel vad gäller heltäckande administrationsverktyg och teknikstackar med allehanda mellanprogram.

Läs också: Macbook-revolution på IBM när personalen fimpar pc:n – "Alla är glada"

Två saker talar emot det, förutom att Apple som sagt klarar sig rätt bra ändå.

För det första har Apple inlett samarbeten med till exempel IBM och Cisco, med tanken att tillgodose företagsbehov. I Ciscofallet handlar det bland annat om att göra det möjligt att prioritera trafik för IOS-appar i nätverk. Tillsammans med IBM ska man ta fram IOS-appar för företagsbehov. Att IBM gör en rejäl satsning på att använda Appleteknik internt talar för att det finns substans i samarbetet.

För det andra verkar många av problemen som funnits med Appleprodukter på företag ha löst sig själva. Charlotta Ungerth som är cio på Atea har positiva erfarenheter.

Charlotta Ungerth
Charlotta Ungerth, Atea.

– Våra användare får välja mellan Windows och Mac OS X. Vi har inte problem med administrationen av Macar. Det är nog flera år tillbaka i tiden som det var besvärligt, säger Charlotta Ungerth.

När man pratar närmare med henne framgår det att det krävs en del eftertanke för att lyckas med att stöda både pc och Mac.

– Vi tillåter inte att applikationer som vi använder är beroende av olika operativsystem. Det gäller att ha en utvecklingsavdelning som förstår hur man bygger arkitekturer som inte är beroende av olika operativsystem. Det går att vara oberoende om man driver det utifrån användarnas behov.

Läs också: Apple gör ny offensiv på skolmarknaden – så ska skolorna lockas köpa Ipad

För närvarande har 200 av Ateas sammanlagt 1 800 användare Macar. Att företaget som är en stor återförsäljare med bred konsultverksamhet och erbjuder Applelösningar till sina kunder själva satsar på att göra Macar och andra Appleenheter tillgängliga internt är inte så konstigt. Det är svårare att hitta andra stora företag eller offentliga organisationer som har uttalade strategier att satsa på Appleprodukter.

En it-ansvarig på ett mindre företag som vill vara anonym är dock positiv till Apples klientenheter. På personens företag får de flesta användarna välja mellan pc och Mac.

– Det krävs mindre support för Macarna, Appleanvändarna är mer rädda om sina datorer. Visst finns det brister vad gäller administration av Macarna, men vi har inte särskilt starka policys för användningen, det krävs ändå manuell administration, så det spelar inte så stor roll. Dessutom kör vi allt mer webbtillämpningar som fungerar på både pc och Mac. Och många viktiga applikationer som vi använder fungerar på båda.

Ytterligare en sak som talar emot att Apple kommer att ändra strategi är att företaget alltid sätter användarupplevelsen främst och inte vill göra något som äventyrar den. Om valet står mellan att lyfta in traditionella företagslösningar i produkterna eller att tillgodose individens upplevelse kommer Apple alltid att välja det senare. Slutsatsen är att Apple kommer att fortsätta designa sina produkter på samma sätt som vanligt.