karusell

Det konsolideras friskt nu bland svenska konsultbolag. Och förvärven sker på olika sätt. En del bolag, som exempelvis Telecomputing och Orango, har bytt ägare och där handlar det mer om det finansiella än det strategiska. Men de flesta affärerna är strategiskt inriktade. Det handlar om att köpa på sig specialistkompetens.

– Vi ser att det pågår en konsolidering i branschen just nu. De stora aktörerna lever med en priserosion och har svårt med lönsamheten. Inom specialistområdena finns det fortfarande priser som ökar, säger Hans Werner, vd på analysföretaget Radar.

Läs också: Slakten på Sony Mobile blev en boost för Skåne – "Regionen har fått ett lyft"

– Många letar ett område i marknaden där det fortfarande finns stark efterfrågan och där man kan ta långa uppdrag. Att växa in i ett område går långsamt, att köpa sig in går snabbare.

Affärssystemskonsulten Istone är ett tydligt exempel på det. Bolaget köpte nyligen e-handelsinriktade bolaget Ctrlpublishing, och om man blickar tillbaka ett drygt år har Istone även köpt upp drift- och supportbolaget Mitos samt SAP-konsulten Saplication.

Vd:n Markus Jakobsson säger att det delvis handlar om att köpa tillväxt, men att det inte är den främsta anledningen.

– Det är kompetens. Det finns ett antal områden vi vill fokusera på. Det gäller att bli vass inom varje liten grej, säger han.

Bland Istones uttalade områden nämner Markus Jakobsson utöver e-handel även M3, Dynamics AX, vissa segment inom SAP och vissa nischer inom beslutsstöd som exempel.

Läs också: Brist på konsulter sinkar Microsofts affärssystem

Han bekräftar bilden av att specialistkompetens är ett sätt att kunna hålla priser och marginaler uppe.

– När det gäller förvärv vill vi hitta något som verkligen är unikt och som verkligen flyttar fram vår position.

Fakta

Enfo köper sofware asset management-bolaget Next Improvement den 13 januari.
Proact köper molnleverantören Compose IT den 30 december.
Exsitec köper molninriktade Arego den 17 december.
Tieto köper skogsinriktade Imano den 30 november, och kundvårdsbolaget Smilehouse den 3 december.