Postnord

HP Enterprise tar hem Postnords ramavtal för it-arbetsplatser, ett avtal som löper över fem år. Redan i dag har HP hand om it-arbetsplatserna i Sverige men i Danmark har Atos haft hand om dem.

Den första beställningen mot avtalet som görs innebär ett byte av drygt 7 000 it-arbetsplatser i Sverige och Danmark.

– Det arbetet drar igång före sommaren och i det ingår också över 10 000 mejlkonton, utskrifter och servicedesk, säger Joss Delissen, cio på Postnord.

Han vill inte ange något exakt värde men konstaterar att det över avtalsperioden handlar om ”rejält över hundra miljoner kronor”.

Läs också: Capgemini, HP och Tata får dela på Postens superpaket värt hundratals miljoner

Postnord har en uttalad strategi att välja molnlösningar i första hand om det är möjligt. Men i den uppgradering av arbetsplatserna som gjordes förra året ratades Office 365 eftersom det blev för dyrt att lägga till det vid sidan av de existerande licenserna.

Nu blir det i stället en hybridmodell enligt Joss Delissen. Arbetsplatserna kommer helt enkelt att se olika ut, en del får Office 365 andra inte.

– Alla användare behöver inte allt det nya. Arbetsplatserna anpassas efter vilken roll man har, säger han.

I och med att upphandlingen nu är klar är plattformen för de närmaste åren färdig. I november slutfördes en lika stor upphandling på applikationssidan. Då vann Capgemini, HP Enterprise och Tata Consultancy Services, TCS, ramavtalet för infrastruktur, tjänster, applikationshantering och applikationsutveckling. Sammantaget ligger upphandlingarnas värde över miljarden under hela avtalsperioden.

Med dem som grund ska Postnord nu transformera sin verksamhet från att tyngdpunkten legat på brevförmedling till att i stället ligga på e-handel.

– Med de här avtalen som grund har vi en väldigt bra plattform att ta nästa varv i digitaliseringen, säger Joss Delissen.

Läs också: Windows molntjänst för dyr för Posten

Själv lämnar han nu Postnord efter tio år som cio.

– Jag tycker det är en bra tajming att hitta nya utmaningar – jag vill fortsätta jobba med verksamhetsförändring driven av it, säger han.

Hans efterträdare blir Björn Ekstedt som tidigare har varit cio på bland annat Sandvik och han tillträder i mars men Joss Delissen blir kvar under en period som stöd i överlämningen.

Ni har båda en bakgrund från försvaret – är det något som krävs för att hålla ordning på Postnords it-verksamhet? 

– Haha, nej, det tror jag inte... det är bara en slump. 

Fakta

I takt med att brevvolymerna minskar kraftigt fokuserar Postnord på e-handel som sin viktigaste verksamhet. Konsekvensen blir att it-avdelningen knyts allt tätare till verksamheten. ”E-handel och it går hand i hand. Informationsflödet och logistikflödet går helt parallellt”. I och med e-handeln ökar också fokuset på slutkunderna, mottagarna av paketen och det krävs allt mer affärsutveckling för att få fram tjänster, ofta i form av appar, för att ge dem mer information och ökad flexibilitet i hur, när och var paketen tas emot.

  • Postnord bildades 2009 när Posten slogs ihop med Post Danmark. Bolaget ägs till 40 procent av den danska staten och till 60 procent av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna.  
  • Koncernen omsätter 40 miljarder svenska kronor och har 38 000 medarbetare.