Det är Bettercloud som säljer verktyg för att hantera molntjänster från både Google och Microsoft som har undersökt tiden för att implementera samarbetstjänster, till exempel mejl och kalender, från de båda leverantörerna. Den genomsnittliga tiden för att undersöka, planera och genomföra en implementation av Google for Work är 11,2 månader. För Office 365 tar det i genomsnitt 15,3 månader.

google

Undersökningen innefattar 1 500 respondenter från 1 200 företag. 930 använder Google for Work och 570 Office 365.

Läs också: 2020 ska Google vara ett molnföretag, inte ett sökföretag

En anledning till att det går snabbare att komma i gång för Googleanvändarna är med all sannolikhet de lösningar de byter från. I Googlefallet har 49 procent bytt från Microsofts Exchange och hela 35 procent har inte haft någon samarbetslösning tidigare. I Microsoftfallet kom 70 procent från Exchange, medan bara åtta procent inte hade någon samarbetslösning tidigare.

Det här betyder säkerligen att Microsoftanvändare har fått lägga ner mycket mer tid på att överföra data, användarinformation och liknande från de tidigare lösningarna än vad Googleanvändarna har gjort. Mot den analysen talar att de Googlekunder som satsar på att överföra information från Exchange kanske får lägga ner mer tid på de än Microsoftkunderna som gör det. Helt klart är att det borde vara enklare att komma i gång för de som inte har haft någon lösning tidigare.

En stark anledning till snabbare implementation för Googleanvändare lär vara att de företagen oftare är nystartade och har färre anställda. Huruvida faktumet att it-avdelningarna är mindre hos de företag som kör Googles tjänst påverkar implementationstiden positivt eller negativt är oklart. I medeltal är antalet anställda för Googlekunderna 120, med tre personer på it-avdelningen. För Microsoftkunderna gäller 600 anställda i medeltal och 15 personer på it-avdelningen.

Läs också: Microsoft vill locka forskare med gratis molntjänster värda miljarder

I Googlefallet är den totala erfarenheten för it-personalen 20 år i medeltal, i Microsoftfallet är den 30 år. Att de som jobbar med it hos Googlekunder är mycket mer erfarna än de som gör det hos Microsoftkunder, sju år jämfört med två, påverkar säkert implementationerna positivt för Googleanvändarna.

Trots snabb implementation för Googles tjänst så är det Microsoft som har den mest positiva utvecklingen av försäljningen. 13 procent av de som kör Office 365 har bytt från Google for Work. Bara 5 procent av de som kör Google for Work kommer från Office 365.

Läs också: Windows lyfter Chrome OS.