– Det går åt rätt håll, men det är inte konstigt att Telia pratar om en ökad konkurrens eftersom Telia vill slippa bli reglerat av PTS. Vi vill se bättre konkurrens så att vi på sikt kan sätta upp en egen grossistverksamhet för bredband, säger Jan Tjernell, ansvar för regulatoriska frågor på Tele2.

Nu får Tele2 köpa via exempelvis Telenor eller Telia.

– Det pris vi betalar bygger på en massa extrakostnader för samlokalisering och vi råkar ofta ut för leveransförseningar. Det måste helt klart till hårdare reglering, säger Jan Tjernell.

Van vid monopol
Skulle Tele2 få till stånd egen grossist-verksamhet har företaget en fördel som den gamla statliga -telejätten saknar, enligt Jan Tjernell.

– Telia har en del att lära om kommersiella förhandlingar. Man har inte riktigt förstått hur konkurrens fungerar, utan är van att arbeta på en monopolmarknad som nu sakta börjar att luckras upp, säger han.