Företag och myndigheter är betydligt mer beroende av molnet än vad de själva tror, redan i dag, säger Matias Cuba, nordisk försäljningschef på Skyhigh Networks, som arbetar med säkerhet och riskanalys i molnet.

– Det är väldigt vanligt med molntjänster, även om företagen inte tagit något strategiskt beslut att använda det. När vi har gjort våra undersökningar har det visat sig att det används i snitt över 1100 molntjänster på företagen, medan de flesta själva tror att det rör sig om 50–100.

1100 tjänster låter väldigt mycket?
– Ja, men det finns lokala varianter av olika tjänster, det finns en mängd fildelningstjänster, sociala medier, massor av HR-verktyg och utvecklingsverktyg, appar i telefonen och tredjepartsapplikationer som kopplar in i molnet, tracker-program som följer dig när du surfar, och så vidare.

Läs också: Bästa servern i molnet – stort test av IaaS-tjänster

Särskilt stöter Matias Cuba på det här hos myndigheterna – som generellt är de som är långsammast på att ta steget ut i molnet.

Matias Cuba
Matias Cuba, Skyhigh Networks.

– Vi möter ofta reaktionen från offentlig sektor att ”vi arbetar inte med molnet, vi får inte ha information i molnet”. Invändningen är ”jo ni har visst en massa moln, ni har 10 000 anställda i organisationen”. Att blunda för problematiken är jättefarligt. Det är bättre att säga att man inte vet, så kan man arbeta utifrån det.

Så företag och myndigheter finns redan i molnet. Men det är betydligt färre som gjort ett aktivt val att använda det. Det håller på att förändras, och Matias Cuba tror att 2016 blir året då företagen i gemen börjar utveckla en molnstrategi.

Det som ändå hindrar företagen att ta steget upp i molnet är säkerheten och juridiken. Och EU:s nya lagstiftning om personuppgifter – som bland annat har höjt bötesbeloppen om fel begås – har spätt på osäkerheten ytterligare.
Är det då befogat att tvivla av säkerhetsskäl?

– Ja det är det. Det har varit uppmärksammade intrång framför allt globalt men också i Sverige. Samtidigt tror de flesta företag att säkerheten hos molnleverantörer generellt är högre än den man själv kan leverera.

Men trots farhågorna driver företagen själva på för att utvecklas i riktning mot molnet. Fördelarna är nämligen stora, säger Matias Cuba.

– Det finns starka drivkrafter. Företagen sparar pengar. Det sker en effektivisering i driftåtagandena. Dessutom går det snabbt att komma ut på marknaden med hjälp av en molnlösning.

Läs också: Microsoft flyttar molnet till havets botten

En annan faktor som driver på molnutvecklingen är den starka trenden att personalen i allt högre grad plockar med sig sina egna tjänster in på företagen – och sätter press på framför allt it-avdelningen att anpassa miljön efter dessa.

– Användarna tar in verktyg som Box, Google Apps och Dropbox. På samma sätt vill marknadsavdelningen ha sina verktyg för att till exempel få hjälp att göra kampanjer. Personalavdelningarna är också aktiva i den här utvecklingen.

Vilka är då de stora riskerna för företagen i en molnsatsning?
– Framför allt kan vi se risker i tjänster där man lämnar ifrån sig sina immatriella rättigheter. Där leverantören äger informationen. Det är en stor farhåga för till exempel läkemedelsföretag, att forskningsdata skulle hamna på ett sådant ställe.

– Sedan finns den juridiska risken med platsen där data förvaras. En del data måste finnas inom Sverige eller Europa. Alternativet är att exempelvis personuppgifter krypteras.

Matias Cuba anser att just de juridiska eller affärsmässiga riskerna är de största. Sedan finns ju också de tekniska riskerna – att leverantörerna drabbas av intrång eller distribuerar skadlig kod.

En annan faktor som hindrar molnutvecklingen är att det är svårt för de traditionella mjukvarujättarna att satsa fullt ut på molnet – eftersom de fortfarande vill slå vakt om sina gamla affärsmodeller och sälja licenser. Den typ av leverantör som molnutvecklingen verkligen utmanar är emellertid outsourcingleverantörerna, tror Matias Cuba.

– Det här är en ganska tydlig utveckling. Storföretag rullar tillbaka sina verksamheter och tar hand om delar av driften själva. Det här tror jag blir väldigt vanligt. Att man väljer molnlösningar för standardiserade tjänster och att man sedan behåller känsliga uppgifter, som till exempel forskning, inhouse.


Därför är molnet ett självklart val

Tekniken har mognat och barnsjukomarna är botade. Det finns inte längre något skäl att säga nej. I CS nya kompendium "Gilla läget i molnet" kan du läsa om hur du använder molntjänsterna smartast. Ladda ner det gratis här.