moln

Neville Cannon på analyshuset Gartner tror att de stora säkerhetssatsningarna gör att ökad säkerhet går förbi kostnadsbesparingar som det viktigaste skälet till att myndigheterna flyttar över till molnet redan om två år.

– Många molnleverantörer som Amazon Web Services, Microsoft och Google investerar tungt för att öka säkerheten i sina molnprodukter och för att på så sätt fortsätta bygga upp förtroendet om att deras data är säkrare. Många av de här leverantörerna kan investera mer än vad de flesta stater har råd med – för att inte tala om den genomsnittliga myndigheten.

Läs också: Företagen använder i snitt mer än tusen molntjänster – utan att veta om det

Neville Cannon tillägger dock att en del hinder kvarstår som till exempel bekymmer om att data hamnar utanför landets gränser. Han uppmanar också cio:er inom offentlig sektor att se över möjligheterna att använda molnlösningar när det gäller låga till medelstora nivåer av känslig data. Detta förutsatt att det görs ordentliga analyser av riskerna, leverantörernas kapacitet och den teknik som används för att skydda data.
 


Därför är molnet ett självklart val

Tekniken har mognat och barnsjukomarna är botade. Det finns inte längre något skäl att säga nej. I CS nya kompendium "Gilla läget i molnet" kan du läsa om hur du använder molntjänsterna smartast. Ladda ner det gratis här.