pengar

Det är den brittiska mjukvaruleverantören 1E som har undersökt vad för mjukvara som finns på 3,6 miljoner medarbetares datorer i 129 företag i 14 länder. Sammanlagt har 1 800 mjukvarutitlar, till exempel från Microsoft och Adobe, analyserats. Undersökningen som gjorts under fyra år inbegriper att analysera data om hur de olika mjukvarorna används. 1E säljer verktyg för att hantera livscykler för mjukvara.

Resultatet av undersökningen är häpnadsväckande. I medeltal är 37 procent av investeringarna bortkastade, mjukvarorna används helt enkelt inte. Det innebär ett slöseri på 259 dollar, cirka 2 200 kronor, per undersökt dator. Enbart i USA uppgår slöseriet totalt till 30 miljarder dollar, cirka 258 miljarder kronor.

I USA ligger medelvärdet per dator på 37 procent, samma som det globala medelvärdet, medan emea-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) kommer undan med 23 procent. Det bör innebära ett genomsnittligt slöseri per dator på cirka 1 400 kronor i emea-regionen.

Vad gäller enskilda mjukvaror från Microsoft sticker Visio Standard med 52 procent och Project Professional med 45 procent ut. Office Professional ligger lågt med bara sju procent, vilket är förväntat. Det är helt enkelt vanligare att använda Word och Excel som ingår i Office, än att använda avancerade mjukvaror för till exempel projektplanering.

Vad gäller mjukvaruslöseriet i olika branscher intar utbildningsbranschen med 47 procent slöseri och energibranschen med 46 procent föga eftertraktade topplaceringar. Läkemedelsbranschen är bäst på hålla i pengarna med 18 procent. Även offentlig sektor med 28 procent och försäkringsbranschen med 29 procent ligger lågt.