styrelsemöte

I våras meddelades att justitiedepartementet börjat se över ett lagförslag om könskvotering i börsbolagens styrelser. Utfallet förväntas bli ett krav på att 40 procent av styrelseledamöterna är kvinnor, och om inte detta uppnås kan bolaget drabbas av ”kännbara sanktioner”, som justitieminister Morgan Johansson uttryckte det.

Något lagförslag har inte lagts fram än, och det kanske är tur för börsens it-bolag. En granskning som Computer Sweden gjort visar nämligen att det är många som har långt kvar till en jämställd styrelsesammansättning.

Läs också: Uppdrag mångfald: Så jobbar Försvarets och Apotekets CIO:er med jämställdhet på it-avdelningen

Av 33 noterade it- och teknikbolag är det idag endast tio som lever upp till 40-procentskravet. Och endast ett av de 33 bolagen, mätteknikföretaget Hexagon, lyckas uppnå en jämn fördelning mellan könen, då deras styrelse har tre män och tre kvinnor.

Tre av bolagen hittar vi i jämställdhetsskamvrån, då deras styrelser helt och hållet utgörs av ett och samma kön. Den trion utgörs av Anoto, Novotek och Stockwik Förvaltning (som tidigare hette Stjärna Fyrkant).

Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, säger så här om varför bolagets fyrhövdade styrelse idag endast utgörs av män.

jörgen durban
Jörgen Durban.

– Tyvärr är det inte bara jag som bestämmer. Jag har varit styrelseordförande här i sex år och vi har alltid haft kvinnlig representation i styrelsen. Det enda undantaget är sedan den senaste årsstämman, och det är mer en tillfällighet, säger han och poängterar vikten av att ha en diversifierad styrelse.

– Min absoluta inställning är att ju mer heterogen en styrelse är desto bättre. Och då inte bara utifrån kön, utan även utifrån läggning och kunskap. Om alla säger samma sak och om alla är likadana blir det inget bra.

Läs också: "Jag vill inte bli särbehandlad för att jag är kvinna"

Charlotta Falvin, Gunnel Duveblad och Ulrika Hagdahl är tre tidigare representanter för bolaget.

Ett annat, närmast övertydligt mått på bristande jämställdhet går också att notera bortom styrelsekollen, nämligen att inte ett endaste av de 33 bolagen har en kvinnlig vd.

Totalt har de granskade börsbolagen 211 styrelseledamöter. Knappt 30 procent av dessa, 62 stycken, är kvinnor.

Fakta

Avega Group
Doro
Formpipe Software
Hexagon
IFS
Knowit
Net Insight
Seamless Distribution
Tieto
Vitec Software