Enligt honom är bredbandsmarknaden kring det fasta nätet på väg att avregleras utan PTS hjälp.

– Vi möter inte bara konkurrens från traditionella adsl-grossister som Telenor och Song, utan även Com Hem, B2, stadsnätsbolag och aktörer kring 450-licensen. Så marknaden har mognat betydligt mer än vad PTS har insett, säger Ove Alm.

Handlar om affärsrisker
Rejäla prisskillnader mellan vad Glocalnet kan erbjuda då exempelvis Telenor och Song används som grossist har sin naturliga förklaring, enligt Ove Alm.

– Det handlar snarare om hur man kalkylerar risker. Jag tror att Glocalnet gör ett ryck med låga priser för att snabbt ta marknadsandelar. Då bör man fråga sig hur stora affärsrisker en grossistleverantör ska ta, säger han.

Telias högre priser ser han inga problem med.

"Marknaden får bestämma"
– Vår produkt är fortfarande oreglerad och då är det upp till oss hur vi hanterar prissättningen. Aktörer som exempelvis Tele2 skulle aldrig vara nöjda med vår priser. Framtiden får visa vad marknaden vill ha, säger han.

Vill ni ens hålla på med grossistverksamhet?

– En fördel är att fler är med och delar på kostnaderna, nackdelen är hårdare konkurrens på slutkundsmarknaden. Och det är något som vi har sett de senaste 18 månaderna, säger Ove Alm.