När Sony Mobile meddelade sin stora neddragning på ungefär 1000 personer vid kontoret i Lund förra året var näringsminister Mikael Damberg snabbt på plats och träffade företrädare för facket och företaget. För detta fick han beröm av bland annat fackförbunden – som tolkade den snabba visiten som att regeringen hade ambitioner för de orter som drabbades av de stora telekomvarslen under fjolåret.

Mikael Damberg
Mikael Damberg, näringsminister.

– Det här handlar så klart om hotade jobb för många människor. Men för mig som näringsminister handlar det också om vikten av att säkra medarbetarnas kompetens. Det är enormt viktigt, inte bara för bolaget och den här regionen men också för våra möjligheter att fortsätta digitalisera Sverige, sa Mikael Damberg till Sydsvenskan under besöket.

Läs också: Slakten på Sony Mobile blev en boost för Skåne – "Regionen har fått ett lyft"

Nu ett år senare har det visat sig att intresset för att starta egna företag varit mycket stort i Skåneregionen, men flera av de blivande entreprenörerna känner sig svikna av regeringen.

Arbetsförmedlingen påbörjade tillsammans med arbetsmarknadsdepartementet ett arbete som gick ut på att utforma ett program riktat till de som drabbades av Sony Mobiles jättevarsel. Det var ett liknande program som sattes igång när Astra Zeneca gjorde en stor neddragning i samma region för tre år sedan – och som bedömdes vara väldigt lyckosamt.

Budgeten för programmet var satt till 56 miljoner kronor – och skulle innefatta stöd till att starta egna företag, investeringsbidrag, utbildning, omskolning med mera. För detta kunde departementet sedan ansöka om pengar i en EU-fond, den så kallade EGF-fonden som EU-kommissionen initierat för fall där fler än 500 personer blir avskedade. Fonden skulle sedan täcka 60 procent av kostnaderna i programmet.

Men så sent som i december beslöt sig regeringen för att inte gå vidare med projektet och de nya företagen kunde därmed inte få det stöd de hade hoppats på.

– Vi går in med ambitionen att lyckas och det är klart vi är besvikna över att det här inte prioriteras från departementet längre, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen Skåne. Men vi får rätta oss efter det. Nu får vi fundera på vad vi ska göra i nästa steg i stället, vi har goda relationer med partners och företag härnere.

– Det har startat många nya företag, en del av de uppsagda har blivit anställda. Efterfrågan på de här kompetenserna är god. Så det är många som drabbades som har sugits upp. Men vi vill ju säkerställa en fortsatt god tillväxt.

Läs också: Facket efter Sony-varslet: ”Fånga upp kompetensen”

Också bland de nya entreprenörerna är besvikelsen stor. Computer Sweden har talat med flera som känner sig besvikna.

Marcus Hansson är en av dem som sadlat om till att bli entreprenör och hans företag Mark Two Bags var ett av de som företagsklustret Mobile Heights lyfte fram som lovande när Computer Sweden skrev om nya startups i Lund tidigare i januari.

Marcus Hansson
Marcus Hansson driver företaget Mark Two Bags.

Marcus Hansson berättar att han och medgrundaren Markus Agevik träffades i september genom ett startup-program. De började diskutera affärsidéer utifrån vilka vardagliga problem folk har. Diskussionerna mynnade ut i "nästa generations väska". Det är en väska som är uppkopplad mot mobilen och som bland annat ska hjälpa användaren att inte missa några samtal och som laddar telefonen.

De siktar på att släppa produkten i andra halvan av 2016.

– Från vår egen sida så känns det givetvis tråkigt att inte få tillgång till ett startkapital som hade gett oss möjlighet att tidigt kunna anställa, säger Marcus Hansson. Nu måste vi ta det mycket försiktigt och hoppas vi kan hitta kapital på andra håll. Första åren är ju de hårdaste för vilket företag som helst, särskilt om det innefattar utveckling av både hårdvara och mjukvara som i vårt fall.

Regeringen har gjort bedömningen att de som sagts upp från Sony Mobile är människor som är eftertraktade på arbetsmarknaden och att det därför inte behövts göra någon ansökan.

Läs också: Ericsson miljonsatsar på molnforskning i Lund

Natali Sial som är pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommenterar beslutet på följande sätt:

– Arbetsmarknadsdepartementets beredning av frågan avbröts när det stod klart att målgruppen för ansökan till stor del utgörs av personer som har en eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden och att en ansökan därför inte blir aktuell.

– Istället hänvisas till de insatser som personer i målgruppen får inom ramen för omställningsavtalen, och till det stöd som arbetsförmedlingen erbjuder inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Därmed har det inte heller varit nödvändigt med ett formellt beslut om att inte söka medel från EGF för insatser till varslade från Sony Mobile och Blackberry.